Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Splittrade reaktioner när miljödepartement läggs ner

Den nya regeringen lägger ner miljödepartementet och inför ett nytt departement – klimat- och näringslivsdepartementet – med KD-ledaren Ebba Busch som chef.
Världsnaturfonden WWF i Sverige oroas över att det renodlade miljödepartementet nu försvinner.

Nyheter · Publicerad 13:00, 22 okt 2022

Att miljödepartementet upphör för att i stället ingå i det nya klimat- och näringslivsdepartement har väckt ramaskri inom den gröna oppositionen.

Men enligt statsminister Ulf Kristersson (M) feltolkas regeringens avsikt med att lägga ner miljödepartementet, så som det ser ut i nuvarande form, skriver Svenska Dagbladet.

– Det är en fullständig missuppfattning eller en möjlig avsiktlig missuppfattning. Vad vi gör är att lägga ihop energipolitiken med klimat- och miljöpolitiken av uppenbara skäl. Klimatpolitiken – både i Sverige och internationellt – börjar och slutar med energipolitiken, säger han.

– Vi har en tydlig inriktning på energipolitiken, bland annat av klimatskäl, och inget är naturligare än att lägga ihop de två sakerna. Vi bygger ut miljöpolitiken och departementet. Vi avvecklar absolut inte någonting, fortsätter Kristersson.

Ansvariga statsråd på departementet blir Ebba Busch, som är ny energi- och näringsminister, och Romina Pourmokhtari (L), ny klimat- och miljöminister.

– Ska vi lösa klimatfrågorna handlar det om att ställa om transportsektorn och industrin, säger Busch till TT.

Har miljöfrågorna vägt för tungt?

– Jag skulle säga att de vägt för tunt, att det blivit frågor som hamnat lite vid sidan av, svarar Busch.

Även Världsnaturfonden WWF i Sverige oroas över att det renodlade miljödepartementet nu försvinner.

– Det är oroväckande. Det är nu viktigt för regeringen att visa hur den ska kunna fortsätta driva frågorna med kraft, säger generalsekreterare Gustaf Lind till TT.

Gustaf Lind på WWF beskriver departementsindelningen som en symbolfråga.

– Vi står inför en stor natur- och klimatkris. Det är två jättefrågor som behöver hanteras och då behöver man satsa. Möjligtvis hade det varit rätt väg att stärka miljödepartementet i stället för att bara inordna det, säger han.

– Det känns som att man nedvärderar miljödepartementet.

Han påpekar också att miljöministern nu inte heller blir departementschef.

– På det sättet blir det svårare för den nya miljöministern.

Samtidigt ser Gustaf Lind valet av just Pourmokhtari som en stark positiv symbol.

– Om vi inte hanterar klimat- och naturkriserna nu är det nästa generation som kommer att få hantera skadorna. Det är en generationsfråga och då är det en styrka att ha en ung miljöminister som har det långa perspektivet.

Men Johan Hellström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, tror inte att omorganisationenen innebär att miljöfrågorna tonas ned och får mindre tyngd

– Det finns ändå en separat minister på posten som kan driva frågorna och i en koalitionsregering blir det inte lika viktigt vilket departement frågorna ligger under. Allting måste i alla fall upp till finansdepartementet så småningom, säger han till TT.

Vad vi gör är att lägga ihop energipolitiken med klimat- och miljöpolitiken.

Klimatpolitiken i fokus

Den nya regeringens klimatpolitik har hamnat i strålkastarljuset efter ett uttalande av SD-ledamoten Elsa Widding i riksdagen. Hon anser att klimatkrisen saknar vetenskapligt stöd.
– Allt vi gör inom klimatområdet är symbolpolitik, sade hon bland annat.

Forskare och kritiker menar att detta är ett uttryck för vetenskapsförnekelse.

I avtalet mellan högerpartierna skriver man angående klimatpolitiken:
”Vår gemensamma klimat- och miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken och strävar efter att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna, som samtidigt inte skadar näringar och landsbygd. Med utgångspunkt i Sveriges utsläpp i relation till omvärldens är det viktigt att även ha ett globalt perspektiv. Politiken måste stämmas av mot forskningen samt baseras på fakta”.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00