Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift. Foto: Janerik Henriksson / TT

”Splittrade familjer skapar psykologisk instabilitet”

Nu är den katolska familjesynoden över och biskoparna är åter på plats i sina stift. Världen idag har träffat biskop Anders Arborelius.

Nyheter · Publicerad 14:01, 29 okt 2014

Vilka är dina starkaste intryck från synoden?
– Det som gjort mest intryck är enheten kring påven och den djupa enheten i tron och kring de här frågorna. Det stod också klart att vi har en lyssnande påve. Annars är vi kanske mest vana vid att påven talar, säger Anders Arborelius.

Många som tagit del av de senaste veckornas medierapportering har kanske annars fått intrycket att det finns en oenighet kring just familjefrågorna?
– Det är klart att det ser olika ut i olika delar av världen och att det finns många olika åsikter. Varje del av världen har sina frågor och sina problem. Men alla är eniga om att familjen är oerhört viktig, det är genom familjen tron förs vidare till nästa generation.

Det finns många exempel på hur familjer kämpar i motvind, och ett av dem är migrationen, förklarar Anders Arborelius.
– I många länder är en av föräldrarna borta och arbetar under långa tider. Det är till exempel väldigt vanligt i Filippinerna, där en förälder kanske arbetar på hotell i Hong Kong eller på ett bygge i Dubai. Det sätter familjen på hårda prov.
Men i andra delar av världen möter kyrkan andra problem.
– I Afrika och vissa delar av Mellanöstern är polygami ett stort problem. Om en muslimsk man, som har flera fruar, vill konvertera till den kristna tron blir det problematiskt.
Anders Arborelius berättar att de afrikanska biskoparna framhöll att de känner sig pressade av västvärlden att frångå den kristna läran när det gäller exempelvis familjeformer.
– De menar att de västerländska länderna tar för givet att alla måste följa deras sätt. Det uppfattar de som ett slags kolonialistiska tendenser, förklarar Anders Arborelius och tillägger att biståndet till fattiga länder i Afrika ofta är villkorat på olika sätt, inte minst från Sverige.
– Det är väl lite av ett slags svensk "mission" att sprida de svenska värderingarna, säger han med ett litet leende.

Kan du ge några exempel på utmaningar som kyrkan möter i Sverige och i världen?
– I vår del av världen är det förstås ett stort problem att vi har en så låg äktenskapsfrekvens. Människor förblir sammanboende, eller gifter sig utanför kyrkan. Många ser inte på äktenskapet på det katolska sättet, som något som varar livet ut, utan skiljer sig och gifter om sig flera gånger under livet. Många föräldrar, främst mödrar, lever också ensamma.

Anders Arborelius menar att det skapar en psykologisk instabilitet.
– Vi ser att storstäderna är fulla av övergivna och förbittrade människor, och vi ser hur barnen drabbas. Våldet i nära relationer tycks också accentueras med uppbrott och trasiga relationer, säger han.
Därför är det viktigt att hjälpa familjer att vara sin egen enhet, menar han.
– Vi behöver hjälpa familjen att förstå sin roll. Det är ett stort problem att familjer i dag ofta lever under omständigheter som gör det svårt att förmedla tron på ett naturligt sätt. Många har det stressigt, de kanske dubbelarbetar. Då blir det ofta så att trosfrågorna skjuts åt sidan. Många unga försvinner från kyrkan idag, det är ett av de stora problemen särskilt i västerlandet.
Att se tillbaka är dock ingen lösning, menar Anders Arborelius.
– Det finns ju en sådan tendens, men man måste hitta de positiva signaler som finns i vår samtid. Därför är det viktigt att kyrkan sätter press på politikerna. Vi måste trycka på så att politikerna skapar ett klimat som verkligen gynnar familjebildningen, säger han.

Synoden har präglats av en stor öppenhet. Har det varit ett problem?
– Det första steget var att skicka ut enkäter till hela världen för att få veta vad biskoparna tycker. Där var påven mycket tydlig med att vi biskopar skulle tala med öppenhet och frispråkighet, men enkäterna var inte offentliga. Däremot offentliggjordes ju vissa delrapporter vars innehåll inte var bearbetat, och det slogs ju upp stort i medierna. Det har kanske drivit upp förhoppningarna om stora förändringar men det här är ju en lång process och mycket av det som tidningarna skrivit om är ämnen som ännu inte bearbetats.

Det som gjorde allra starkast intryck på Anders Arborelius under synoden var de inlägg som gjordes av äkta par.
– Det var verkligen något som berörde alla biskopar mycket starkt. Par som kom från olika delar av världen, och som berättade om hur den sakramentala nåden hjälpt dem i deras liv. Det var mycket fint och blev väldigt livsnära, säger Anders Arborelius.

Bitte Assarmo
redaktionen@varldenidag.se 

Räcker det inte att bara vara en god människa?

Mot väggen. Varför måste man tro på Gud – räcker det inte bara med att vara en god människa? /Sandra onsdag 12/8 00:00

Putin: Ryssland har godkänt coronavaccin

Pandemi. Rysslands hälsodepartement har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två... tisdag 11/8 14:37

Räcker det inte att bara vara en god människa?

Mot väggen Varför måste man tro på Gud – räcker det inte bara med att vara en god människa? /Sandra