Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

"Spädbarnsmord lika moraliskt rätt som abort"

Föräldrar bör få rätt att döda sina nyfödda barn, eftersom de är "moraliskt irrelevanta". Det hävdar två filosofer i en kontroversiell artikel i brittiska tidskriften Journal of Medical Ethics.

Nyheter · Publicerad 00:00, 2 mar 2012

Kan samma argument som används för att rättfärdiga aborter användas för rätten att döda nyfödda spädbarn? Ja, det är den slutsats som dras av Alberto Giubilin, filosof vid universitetet i Milano och Francesca Minerva, filosof vid universitetet i Melbourne, i en artikel i Journal of Medical Ethics.

Enligt de båda skribenterna är nyfödda barn, likt foster, endast "potentiella personer", och i alla fall där abort tillåts bör därför också spädbarnsmord, som de kallar "efter födelse-abort" tillåtas.

Författarna medger att till exempel barn med Downs syndrom ofta "rapporteras vara lyckliga", men hävdar samtidigt att ett sådant barn kan vara en för stor börda att bära för familjen och samhället. "Därför, argumenterar vi, när sådana omständigheter uppträder efter födseln (författarnas kursivering) som skulle ha motiverat en abort, borde det vi kallar efter födelse-abort vara tillåtet".

Författarna vill inte kalla det för spädbarnsmord, eftersom de vill betona "att den moraliska statusen hos den individ som dödas är jämförbar med ett fosters snarare än ett barns". Enligt deras resonemang är en person en individ som "kan bidra till sin egen existens med ett grundläggande värde så att det representerar en förlust att bli berövad sin existens". Att vara människa ("human") är i sig inte tillräckligt för att tillskriva någon en rätt till liv, hävdar de.

Giubilin och Minerva invänder också mot argumentet att det skulle vara bättre att adoptera bort ett oönskat barn än att abortera det eller döda det efter födseln. För kvinnan som fött barnet kan en adoption medföra en större psykologisk belastning, hävdar de, eftersom barnet då fortfarande lever och "mödrar ofta drömmer om att barnet ska återvända till dem".

Artikeln har väckt mycket starka reaktioner, med en lång rad upprörda kommentarer på tidskriftens blogg. I en kommentar påpekas att dessa argument först framfördes i Tyskland på 1920-talet och lade grunden till nazisternas program för att döda nyfödda barn med handikapp, särskilt då barn med Downs syndrom.

Doktor Trevor Stammers, direktor för medicinsk-etik vid St Marys University College, vänder på skribenternas resonemang. Termen "efter födelse-abort" är bara verbal manipulation och inte filosofi, säger han till Daily Telegraph.
Jag skulle hädanefter kunna referera till aborter som spädbarnsmord före födelsen, säger Doktor Stammers.

Tidskriftens redaktör Julian Savulescu försvarar publiceringen. Artikeln i sig är inte problemet, utan de "fientliga och hotfulla kommentarer" som den lett till, skriver han. Kommentarerna från "fanatiker" hotar, enligt Savulescu "själva värderingarna i det liberala samhället"-

Redaktören menar att argument för spädbarnsmord framförts tidigare, och att det "provocerande argumentet" i den nu publicerade artikeln är att det inte finns någon moralisk skillnad mellan ett foster och ett nyfött barn.
"Om abort kan tillåtas, då bör också spädbarnsmord tillåtas. Författarna fortsätter logiskt från utgångspunkter som många människor accepterar till en slutsats som många av dessa människor skulle förkasta", skriver Savulescu.

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...