HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Mikael Torstensson, rådgivare till Somalilands regering, uppmanar Sverige att erkänna Somaliland. Torstensson ses här i samspråk med Somalilands utrikes­minister Behi Younis. Foto: Privat​

Somaliland önskar svenskt erkännande

Ett erkännande av en palestinsk stat var den nya rödgröna regeringens första utrikespolitiska marke­ring. Ett klokt steg att ta vore att erkänna det demokratiska Somaliland, menar Mikael Torstensson, svensk investerare och råd­givare till regeringen i den afrikanska nationen.

Nyheter · Publicerad 11:55, 15 okt 2014

Sveriges nya regering har med beskedet om att en palestinsk stat ska erkännas valt att gå före EU och driva en självständig utrikespolitisk linje i frågan, trots att grundläggande folkrättsliga krav för en suverän stat inte är uppfyllda.

I Afrika väntar samtidigt den lilla demokratiska nationen Somali­land på internationellt erkännande, och nu höjs röster för att Sverige skulle kunna gå i bräschen för landets självständighet. "Om de rödgröna nödvändigtvis vill bryta EU-linjen för att uppmuntra en fredlig och demokratisk utveckling i den muslimska världen finns bättre kandidater", skrev Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson i förra veckan, och uppmanade till ett erkännande av Somaliland. Mikael Torstensson, som har ett mångårigt engagemang i landet och i dag är rådgivare till regeringen, menar att ett erkännande skulle vara mycket betydelsefullt.

– I Somaliland sker det som hela västvärlden önskar se i Afrika och Mellanöstern, och landet uppfyller alla krav på ett erkännande. Omgivet av länder som präglas av jihadism, terror och brott mot de mänskliga rättigheterna har det muslimska Somaliland på 23 år skapat en stabil, fredlig demokrati, i princip på egen hand och utan internationellt stöd. Man jobbar hårt med att utveckla mänskliga fri- och rättigheter ytterligare, säger Mikael Torstensson, som i söndags också skrev en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida om Somaliland.

Somaliland var tidigare ett brittiskt protektorat, men blev en självständig stat 1960, och erkändes då av 34 nationer, däribland Storbritannien och USA. Landet gick då in i en union med Italienska Somaliland, nuvarande Somalia, med målet att alla de fem länderna och områdena med somalisk befolkning på Afrikas horn skulle ingå i unionen. Målet om en gemensam federal stat fick emellertid ett brutalt slut i en eskalerande konflikt på 1980-talet, när regimen i Mogadishu gick till våldsamt angrepp och bombade Somaliland, med en stor flyktingvåg som följd.

Länderna gick sedan helt skilda vägar. Somalia är i dag en nation präglad av anarki och islamistisk extremism, medan Somaliland, som utropade sig som självständig stat 1991, har blivit en fredlig demokrati. Detta är en utveckling som inte välkomnas av de omgivande nationerna, och Somaliland, som ännu inte erkänts av någon nation, behöver stöd från omvärlden, påpekar Mikael Torstensson.

– Här kan Sverige agera och stötta en utveckling som är ett alternativ till den terror och piratverksamhet som finns i regionen. Ett svenskt erkännande skulle innebära att många följer efter, säger han och förklarar att man från Somalilands sida är inställda på ett villkorat erkännande.

– Somalilands regering är intresserad av ett upplägg där ett erkännande kopplas till krav på ett fortsatt arbete för mänskliga rättigheter och mot korruption enligt de samtal vi har.

Tillsammans med ett internationellt erkännande är investeringar avgörande för nationens framtid, konstaterar Mikael Torstensson.

– Somaliland har ett stort behov av investeringar som skapar jobb och på sikt kan ge landet skatteintäkter.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...