Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Socialstyrelsen: Tonårsaborterna fortsätter att minska

Det görs färre aborter bland svenska tonåringar, en trend som hållit i sig sedan 2008. Totalt sett ligger dock aborttalen på en fortsatt hög nivå enligt Socialstyrelsens senaste statistik.

Nyheter · Publicerad 00:00, 14 mar 2014

I veckan har Socialstyrelsen kunnat presentera 2012 års statistik över antalet aborter i Sverige. Orsaken till att dessa siffror redovisas först nu är det uppehåll av statistikinsamling som gjordes under stora delar av 2013. Det fanns en misstanke hos myndigheten om att man tog in för detaljerade uppgifter, något som nu kontrollerats och förändrat insamlingsproceduren.

Tonårsaborterna minskade under 2012 med cirka fem procent jämfört med året innan. Och trenden med färre tonårsaborter ser därmed ut att hålla i sig. På Socialstyrelsen är man trygg i att siffrorna är tillförlitliga.

- Vad gäller 2012 har vi gjort bedömningen att vi kan lita på siffrorna. Det var under våren 2013 som stoppet kom men 2012 år statistikinsamlande blev inte påverkat. Det var vi tidigare inte säkra på men nu har vi gjort den bedömningen, säger Ellen Lundqvist, utredare på Socialstyrelsen.

Aborttalen i övrigt ligger på samma nivå som de tre föregående åren, vilket i ett internationellt perspektiv är en hög nivå. Medicinsk abort ökar jämfört med kirurgisk. Drygt 37 300 inducerade aborter rapporterades till Socialstyrelsen för 2012.

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...