Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Socialstyrelsen stoppar abortstatistik

Socialstyrelsen stoppar tills vidare all inhämtning av uppgifter till sin abortstatistik. Förklaringen är att man vill vara säker på att personuppgifterna hanteras på rätt sätt.

Nyheter · Publicerad 11:01, 20 maj 2013

Socialstyrelsen samlar inte in personnummer eller andra detaljerade uppgifter om de kvinnor som i dag utför abort – medicinsk eller kirurgisk – på landets kliniker. Däremot redoviserar man bland annat ålder och hemort. Nu har myndighetens jurister börjat ifrågasätta även dessa uppgifter.
– Vi har fått signaler om att statistiken vi samlar in borde avidentifieras ytterligare, säger Petra Otterblad Olausson, chef för Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering.
– Vi har tankar om att inte ta in födelseår och månad, utan istället göra en gruppindelning av åldrar, till exempel alla kvinnor under 20 år och kvinnor 20-29 år.
Uppgifterna om geografisk hemvist vill Petra Otterblad Olausson helst inte göra avkall på.
– Geografin är viktig och de uppgifterna används för att jämföra statistiken inom landet. Det skulle vara svårt att publicera siffror bara på riksnivå utan vi behöver andra variabler, säger hon.

Datainspektionen kommer nu ombes att granska uppgiftshanteringen, som skett på ungefär samma sätt sedan 1975. Den senaste revideringen av blanketterna skedde för några år sedan, på rekommendation av Datainspektionen.
Socialstyrelsen har tidigare efterlyst mer detaljerade uppgifter om landets aborter, för att få ett bättre underlag för förebyggande arbete. Det gör man dock inte längre, säger Petra Otterblad Olausson.
– Det har varit en sådan diskussion tidigare. Men där har man – i den förordning som styr vårt arbete – sagt att man inte önskar detaljer på individnivå om abortstatiken. Det bedöms som känsligt på olika sätt.
Petra Otterblad Olausson understryker att det rör sig om ett tillfälligt avbrott i statistikinsamlingen, även om hon inte vill säga hur långt det kan bli.
– Det här kommer ställa till en massa problem för oss. Men vi hoppas att siffrorna ska komma fram så småningom.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...