Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Neonatalavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Socialstyrelsen: Rädda inte barn som lever efter sena aborter

Det finns sjukhus som i dag försöker att rädda livet på foster som föds fram i vecka 22 efter en abortbehandling. Nu uppmanas klinikerna av Socialstyrelsen att döda fostren med en koksaltinjektion innan de föds fram.

Nyheter · Publicerad 00:00, 13 nov 2015

Gränsen för att ett foster ska registreras som ett barn går enligt folkbokföringslagen vid vecka 22. Först efter den tidpunkten är det enligt barnläkare möjligt att rädda livet på barn, och därför beviljar Socialstyrelsens rättsliga råd inga sena aborter efter en graviditet som pågått i mer än 21 veckor och 6 dagar.

Men även om aborten godkänts före vecka 21 + 6, är det inte alltid som den kan avslutas förrän flera dagar senare. Detta eftersom kvinnan oftast får ett medel som startar en förlossning, vilken i enstaka fall inte kan avslutas förrän efter en vecka.

– Begreppet "livsduglighet" i abortlagen är centralt för om man får göra en abort eller inte, säger Göran Ewerlöf, ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd.
– Men ute i landet, vid olika kliniker, tillämpar man den här gränsen lite olika, på så sätt att vissa kliniker anser att om man påbörjar aborten före vecka 22, då betrakas det som en abort, medan andra kliniker menar att en abort inte uppstått förrän den är avslutad.

Det innebär, säger Göran Ewerlöf, att vissa kliniker inleder ett räddningsarbete av fostret som föds fram i vecka 22, oavsett om det var tänkt som en abort eller ej.
Andra kliniker betraktar det foster som kommer i vecka 22 som en restprodukt av aborten, och inte som ett ofött barn.

– Betraktar man det som en restprodukt av aborten behöver man inte göra något särskilt efteråt, utan då slänger man bort resterna. Men om man betraktar det som ett dödfött barn, vilket sker vid de kliniker som gör upplivningsförsök, då måste det folkbokföras och begravas. Och det är där skillnaden ligger, säger Göran Ewerlöf.

Dilemmat togs upp vid det rättsliga rådets senaste möte för ett par veckor sedan.
– Och där satte vi ner foten: en sen abort måste vara avslutad senast vecka 21 +6, säger Göran Ewerlöf.

– Det innebär att man, om man riskerar att komma över den här tidsgränsen, kan behöva använda en annan abortmetod, som är mer radikal, och som betyder att man dödar fostret med en gång genom att spruta in koksaltlösning i fostrets hjärta.

Detta klargörande, som ska sätta stopp på praxisen att försöka rädda sent aborterade foster till livet, har nu skickats ut i landet.
Göran Ewerlöf säger att han inte vet om man vid någon klinik i praktiken kunnat rädda livet på aborterade foster som fötts fram i vecka 22.

– Men teoretiskt sett skulle det kunna gå att göra det när man är inne i vecka 22, säger han.
Uppgifter till Sveriges Radio i veckan om att tio barn i Sverige kunnat räddas till livet redan i vecka 21, är inget som det rättsliga rådet tagit ställning till ännu.

– Vi har satt gränsen vid 21+6 utifrån prematurvårdens utveckling och möjligheter att rädda ofödda barn. Och vid vårt möte för 14 dagar sedan var det ingen som tog upp frågan på det viset, så att det skulle vara aktuellt att ändra den gränsen, säger Göran Ewerlöf.

– Men det är något vi fortlöpande prövar. Och skulle det komma forskning som visar att det är möjligt att rädda barn redan före vecka 22, så kommer det finnas anledning att ta upp frågan om en sänkning av abortgränsen.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se 

KD-ledaren öppnar för samtal med SD

Politik. Kristdemokraternas partistyrelse har beslutat att partiet ska kunna samtala med samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna och...

Kränker kvinnors rättigheter – belönas av FN

Världen. Iran har fått en plats i FN-organet UN Women som arbetar för kvinnors rättigheter. Detta meddelades strax efter att man i landet dömt en kvinnlig...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...