Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Socialstyrelsen återupptar abortstatistik efter nyår

I maj stoppade Socialstyrelsen insamlandet av uppgifter gällande aborter för att försäkra sig om att personuppgifterna hanterades på rätt sätt. Ett mer avidentifierande förslag togs fram och efter ett yttrande från Datainspektionen väntas nu uppgifter börja inhämtas igen efter helgerna.

Nyheter · Publicerad 00:00, 19 dec 2013

- Vi kommer att dra igång inregistrering så snabbt som möjligt på nya året, säger Anders Åberg, enhetchef för befolkningsstatistik på Socialstyrelsen, till Världen idag.
Det var i våras som Socialstyrelsens jurister slog larm om att vissa av de uppgifter som myndigheten samlar in när det gäller kvinnor som genomför abort kan vara för detaljerade. Detta trots att Socialstyrelsen inte samlar in exempelvis personnummer eller andra personspecifika uppgifter från klinikerna. Uppgifter som rutinmässigt tas in när det gäller i stort sett all annan vård. Däremot fanns ålder och hemort med, något som det fanns juridiska frågetecken kring.

Myndigheten valde att stoppa insamlingen av uppgifter och vände sig till Datainspektionen som fick i uppdrag att granska hanteringen och ta ställning till ett nytt förslag. I det samlas ålder in i femårskategorier istället för att anges precist, graviditetslängd anges i intervall, antal tidigare förlossningar helt exkluderas och antal tidigare aborter kategoriseras.
Datainspektionens yttrande är övervägande positivt.

Ser ni Datainspektionens utlåtande som ett klartecken?
- Ja, för de funderingar som Datainspektion har gällde dels löpnummer och det är inga problem att ta bort, det har inte haft någon betydelse, och dels hur vi praktiskt ska samla in uppgifter, och där tyckte vi att deras förslag var bra, säger Anders Åberg.

Anders Åbergs uppfattning att det förslag Socialstyrelsen lade fram alltså i stort är det som kommer att användas när man efter helgerna återupptar uppgiftsinsamlingen för att kunna upprätta abortstatistik.
- Det är min bedömning, sedan ska det formellt upp i ledningsgruppen för beslut.

Det innebär att uppgifterna kring vilka som gör abort kommer att bli än mer knapphändiga än de varit tidigare, samtidigt som allt fler, däribland regeringens utredare när det gäller att minska oönskade graviditeter Anders Milton, och RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning), istället vill se att aborter registreras med fullständiga uppgifter, på samma sätt som i vården i stort.
- Vi har försökt få en så bra insamling som möjligt med så mycket information som möjligt utan att äventyra integriteten hos någon. På det här sättet säkrar vi att det blir omöjligt att göra en bakvägsidentifikation, säger Anders Åberg.
- Idealt sett, om man fick välja, så vill vi samla in uppgifter på samma sätt som information om all annan vård, men så ser inte lagstiftningen ut. Så vitt vi förstår är det inte möjligt.

Socialstyrelsen har genom åren efterlyst möjligheten att ta in fler personuppgifter om utförda aborter än vad lagen om hälsodataregister tillåter. I den lagen, som antogs 1998, finns en uttrycklig undantagsregel som inskränker vilka personuppgifter om just aborter som får behandlas i registret.

Förhoppningen är nu att abortstatistik som gäller från 1 januari 2014 ska finnas tillgänglig i framtiden.
- Vi hoppas det, vi vet inte hur landstingen hanterat det här uppehållet, vi utgår från att uppgifterna har samlats in för deras egen verksamhet och att man upprätthållit detta, men det har kanske gjorts på andra sätt än tidigare.

Socialstyrelsen har också planer på att i möjligaste mån täcka den lucka som nu uppstått när statistikinsamlingen stoppats under en stor del av 2013.
- Det blir naturligtvis inte med så detaljerad statistik som tidigare, men vi vill ha insamling av data så att vi kan få en riktsiffra och se trenderna för exempelvis tonårsaborter 2012 och 2013, säger Anders Åberg.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier