På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet. Foto: Svenska missionsrådet

SMR ”beklagar” Katolska kyrkans abortuttalande

I förra veckan riktades skarp kritik från kardinal Anders Arborelius mot Svenska missionsrådets liberala abortsyn i biståndet. Nu svarar rådet med att i sin tur kritisera Katolska stiftets uttalande.

Nyheter · Publicerad 15:35, 19 dec 2018

Världen idag har i flera artiklar uppmärksammat det faktum att Svenska missionsrådet, en paraplyorganisation för kristna biståndsaktörer, i sin jämställdhetspolicy uttalar sig positivt om abort. Detta trots att många av rådets medlemmar har, eller kommer ur sammanhang som har, ett synsätt som gör gällande att livet börjar redan vid tillblivelsen.

Som vi nyligen berättade har kardinal Anders Arborelius vid Stockholms katolska stift gjort ett uttalande där han kommit med stark kritik mot SMR:s abortsyn.

”Vår förhoppning är att man från SMR:s sida ska visa sig beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort. Om inte är vi från katolska kyrkans sida naturligtvis tvungna att lämna SMR”, menade Arborelius bland annat.

Svenska missionsrådets gene­ral­sekreterare Anders Malm­stigen kommer nu med ett svar.

– Vi beklagar det uttalande som Katolska stiftet gjort om eventuellt utträde ur Svenska missionsrådet, med anledning av höstens debatt om abort i biståndet. Vi är förvånade över att uttalandet kommer nu, innan vi har haft möjlighet att träffas för samtal. Eftersom ett av våra primära uppdrag är som mötesplats för kyrkor och organisationer på kristen grund har vi uppmuntrat till dialog med alla våra medlemsorganisationer under hösten, skriver han i en text, publicerad på rådets webbplats, och betonar att varje medlemsorganisations identitet och värdegrund är viktig och respekterad.

– Vår styrka som missionsråd är bredden av kristna röster och därför är inte konsensus målet i alla frågor. Vi känner inte igen oss i den mediala bilden av Svenska missionsrådet som abortförespråkare. Religions- och övertygelsefriheten innebär att man kan landa i olika ställningstaganden när det gäller till exempel synen på när livet börjar, och därmed även hur abortfrågan ska hanteras. Detta kommer till uttryck i vår värdegrund och våra policier.

Anders Malmstigen menar vidare att policyn för jämställdhet är styrande för det biståndsarbete som man stödjer, och att man vill värna religions- och övertygelsefriheten även inom den egna gemenskapen.

– Inom Svenska missionsrådet ryms därför olika tolkningar av abortfrågan liksom andra komplexa frågor. Katolska kyrkans röst är en viktig del i dialogen. Vi har kontakt med Katolska stiftet för att hitta bra former för fortsatta samtal. Samtidigt planerar vi för ytterligare dialogtillfällen med alla medlemsorganisationer.

Vi beklagar det uttalande som Katolska stiftet gjort om eventuellt utträde ur Svenska missionsrådet med anledning av höstens debatt om abort i biståndet.

Svenska missionsrådets skrivelse om abort:

I sin jämställdhetspolicy skriver Svenska missionsrådet:

”Att främja respekten för sexuella rättigheter och rätten till hälsa är centrala delar i ett effektivt jämställdhetsarbete. Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.

Arbete för SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, reds. anm.) måste involvera både kvinnor och män. SMR vill medverka till en starkare koppling mellan arbete för jämställdhet och hälsa, till exempel i insatser som rör hiv och aids.

Det är viktigt att varje människas rätt att bestämma över sin egen kropp betonas i kommunikation och påverkansarbete som berör sexualitet, hälsa och relationer.”

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Världen idag AB fick ny styrelseordförande

Världen idag. Per-Olof Eurell avgick som ordförande för Världen idags styrelse i samband med torsdagens... fredag 7/5 16:35

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier