Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Europarådet har antagit en resolution som bland annat uppmanar medlemsländerna till att ta större hänsyn till religionsfrihet. Foto: Tobias Röstlund / Scanpix

Slår vakt om trosfrihet

Europarådet uppmanar i en resolution alla medlemsländer att förebygga religiösa motsättningar, ta större hänsyn till religionsfrihet och att värna religiösa minioriteter i andra delar av världen.

Nyheter · Publicerad 15:00, 8 maj 2013

Alla medlemsländer bör dess­utom garantera rätten till ”en väl definierad samvetsfrihet i moraliskt känsliga frågor”.
Resolutionen, som antogs av Europarådets parlametariska församling 24 april, efterlyser även ett bättre skydd för kvinnor. Medlemsländerna uppmanas att ”skydda kvinnor och flickor, och säkerställa att religion aldrig används för att rättfärdiga våld mot kvinnor, i form av hedersmord, brudbränning, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, ens inom den egna religiösa gruppen”.

Inledningsvis konstaterar den parlamentariska församlingen att antalet våldsdåd mot grupper och individer, beroende på deras religiösa tillhörighet, ökar runt om i världen.
”Församlingen fördömer allt bruk av negativa stereotyper som grundar sig på religion, liksom främjandet av religiöst hat som kan leda till diskriminering, fientligheter eller våld”, skriver man.

Resolutionen initierades av den italienske europarådsledamoten Luca Volonté. En av de svenska ledamöter som röstade för den var Carina Hägg (S). Hon noterar att skrivningen ändrades flera gånger under debatten. I rapporten som låg till grund för reso­lu­tion­en fanns från början saker där många såg komplikationer, som att religion över­ordnades politiken.
– Och där går majoritetens gräns i avvägningen mellan privat religionsfrihet och statens ansvar för samhället, säger hon till Världen idag.

Samtidigt understryker Carina Hägg att det finns en ”bred enighet” kring stödet för religions­frihet inom Europa­råd­et, liksom en stor oro för kristna minoriteters utsatthet i Europas omgivningar.
– Frågorna som är relaterade till religion har ju kommit tillbaka på olika sätt i Europarådet. Dels under frågestunderna, dels i debatterna om Europas närområde och flyktingsituationen. Religion finns med både som en egen fråga eller som en dimension av det område man diskuterar, säger hon.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Carina Hägg (S) Foto: Scanpix

Nåd tema när soulartist och tv-pastor gör show

Föreställning. Till helgen kommer föreställningen Avslöjad att spelas på Nyhemsveckan och sedan på Torpkonferensen. Det är Samuel Ljungblahd och Egil Svartdahl som...

Lars Adaktusson lämnar KD:s partiledning

Politik. Lars Adaktusson lämnar Kristdemokraternas partistyrelse och rollen som andre vice partiledare, säger han till Expressen. – Jag hade förväntat mig att...

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Palestinskt bistånd kan öka med 500 miljoner

Politik. Trots att flera andra länder fryst eller minskat biståndet till palestinska myndigheten på grund av misstankar om korruption och att medel används...

90-plussare tränar för livet

I takt med en åldrande befolkning ökar intresset för motion allt högre upp i åldrarna. På Body Joy i Värmdö träffas varje vecka ett gäng...