Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Europarådet har antagit en resolution som bland annat uppmanar medlemsländerna till att ta större hänsyn till religionsfrihet. Foto: Tobias Röstlund / Scanpix

Slår vakt om trosfrihet

Europarådet uppmanar i en resolution alla medlemsländer att förebygga religiösa motsättningar, ta större hänsyn till religionsfrihet och att värna religiösa minioriteter i andra delar av världen.

Nyheter · Publicerad 15:00, 8 maj 2013

Alla medlemsländer bör dess­utom garantera rätten till ”en väl definierad samvetsfrihet i moraliskt känsliga frågor”.
Resolutionen, som antogs av Europarådets parlametariska församling 24 april, efterlyser även ett bättre skydd för kvinnor. Medlemsländerna uppmanas att ”skydda kvinnor och flickor, och säkerställa att religion aldrig används för att rättfärdiga våld mot kvinnor, i form av hedersmord, brudbränning, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, ens inom den egna religiösa gruppen”.

Inledningsvis konstaterar den parlamentariska församlingen att antalet våldsdåd mot grupper och individer, beroende på deras religiösa tillhörighet, ökar runt om i världen.
”Församlingen fördömer allt bruk av negativa stereotyper som grundar sig på religion, liksom främjandet av religiöst hat som kan leda till diskriminering, fientligheter eller våld”, skriver man.

Resolutionen initierades av den italienske europarådsledamoten Luca Volonté. En av de svenska ledamöter som röstade för den var Carina Hägg (S). Hon noterar att skrivningen ändrades flera gånger under debatten. I rapporten som låg till grund för reso­lu­tion­en fanns från början saker där många såg komplikationer, som att religion över­ordnades politiken.
– Och där går majoritetens gräns i avvägningen mellan privat religionsfrihet och statens ansvar för samhället, säger hon till Världen idag.

Samtidigt understryker Carina Hägg att det finns en ”bred enighet” kring stödet för religions­frihet inom Europa­råd­et, liksom en stor oro för kristna minoriteters utsatthet i Europas omgivningar.
– Frågorna som är relaterade till religion har ju kommit tillbaka på olika sätt i Europarådet. Dels under frågestunderna, dels i debatterna om Europas närområde och flyktingsituationen. Religion finns med både som en egen fråga eller som en dimension av det område man diskuterar, säger hon.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Carina Hägg (S) Foto: Scanpix

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Alltså är det livsviktigt att alla troende inser att det är vad livet handlar om, att berätta om Jesus.

Inför söndag 1 Kung 17:17–24Upp 2:8–11Luk 7:11–17Ps 107:18–22 Denna helg i kyrkoåret har den enorma titeln: Döden och livet. Det är en titel som väcker känslor...