Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

SKR:s asylexpert hade önskat mer av Migrationsverket

Att Migrationsverket kan tänka sig ytterligare utbildningar med Sveriges kristna råd, SKR, för att lära sina handläggare mer om kristen tro och konvertiter är bra. Det menar Michael Williams, som sitter med i SKR:s arbetsgrupp om migration. Han hade dock önskat en djupare analys av ärenden som gäller kristna konvertiter än den som Migrationsverket presenterade i förra veckan.

Nyheter · Publicerad 07:00, 17 jan 2018

I måndagens tidning skrev Världen idag om hur Migra­tions­verket granskat 28 ärenden för att se om alltför detaljerade frågor ställts till konvertiter när deras asylärende granskas.

Så var fallet endast i två fall, menade myndigheten, som ändå öppnade för en fortsättning på den utbildning av handläggare som SKR medverkat i för några år sedan.

– Det är bra att de skriver att dialogen med SKR är viktig för utbildningen av handläggare, säger Michael Williams, som arbetat med migrationsfrågor för Svenska kyrkan.

– Sedan kan man se att Migrationsverkets rapport i någon mån besvarar kritiken mot myndigheten, då dessa "hushörhörsmetoder" beskrivs som ett undantagsbeteende. Det är den enskilde handläggaren som står för det, och inte myndigheten, skriver man.

Michael Williams tycker att det vore bra om SKR fick ta del av de beslut som Migrationsverket utgått från i sin granskning, och som samtliga slutade med avslag.

– Dessutom kunde man ha önskat att Migrationsverket, när de nu ändå såg på detta, hade gått lite djupare och också tittat på ärenden där verkets beslut ändrats av en domstol just när det gäller personens övertygelse.

Migrationsverket noterar i sin rapport att det i ett fall hölls emot den asylsökande att han eller hon inte kunde beskriva i detalj hur olika kristna samfund skiljer sig från varandra. Det tror Michael Williams inte är en engångsföreteelse.

– Det finns advokater som uttryckt oro för att det här förekommer allt oftare. Om dessa slags frågor får en avgörande tyngd i avslagsbeslutet är det bekymmersamt, säger han.

Men han hoppas att Migrationsverkets rättsavdelning redan nu ska betona vikten av att följa det rättsliga ställningstagandet om religion som asylskäl samt det utredningsstödet som finns sedan 2013, och inte förlita sig enbart på kurser som kan hållas först i framtiden.

Migrationsverket letade i sin rapport efter överdrivet detaljerade frågor om kristen tro. Men det finns också, så som Världen idag beskrivit tidigare, asylsökande som upplevt att deras nya tro ifrågasatts på ett närmast fientligt sätt av handläggaren.

Det slags undertoner tar Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer skarpt avstånd till i ett samtal med Världen idag.

– Det är olämpligt att ha en förhörsliknande ton i en asylutredning, och det ska aldrig vara så att man hamnar i den situationen, säger han.

– Om man som offentligt biträde uppfattar att utredaren uppträder oriktigt och ställer sina frågor på ett anklagande sätt, då ska man be att få tala med utredarens chef, för det handlar om tjänstemannarollen och om hur vi uppträder, säger han.

SKR uppvaktade Migrations- verket med 18 400 namn

Aktion. Lyfte fram konvertiternas situation På torsdagen möttes Sveriges kristna råd (SKR) och Migrationsverket för samtal om hantering av asylärenden som rör konvertiter. Samtidigt...

Vad kan förklara de ökade sexualbrotten?

Ledare Eskalerande statistik enligt Brå-rapport Så har då Sverige till slut fått en statsminister. Socialdemokrater och Miljöpartister kan nu regera vidare med Vänsterpartiets och nu även de två...