Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

En medarbetare vid bibelöversättningsorganisationen Wycliffe Global Alliance genomför språkanalys i Tanzania. Foto: Wycliffe Global Alliance

Skrivet språk höjer statusen

Ny testamentet går att läsa på över 2 800 av de 6 918 språk som för närvarande är i bruk runt om i världen, och hela Bibeln på drygt 422 språk. Wycliffe Global Alliance, som arbetar även från Sverige, når stadigt ännu fler.

Nyheter · Publicerad 00:00, 17 jan 2014

– I Sverige har vi drygt 30 medlemmar i aktiva språkprojekt, och stöttar sammanlagt lokala översättare i cirka 100 språk, säger Helena Engkvist, missionsföreståndare i Folk och språk, som den svenska grenen av bibelöversättarorganisationen heter.
Målet för rörelsen är att översätta Bibeln till folkgrupper som saknar ett skriftspråk. Helena Engkvist har själv varit med om att ta fram Nya testamentet på molimaspråket i Papua Nya Guinea. Arbetet tog 20 år, och liksom i alla liknande fall startade hon och hennes make från scratch.
– När vi kom dit fanns inget skriftspråk över huvud taget, och bara en handfull kristna. Bara en person i byn kunde tala engelska, berättar hon.
– Vi fick utgå från det fonetiska alfabetet och gissa oss till vad ljuden betydde. Men efter ett halvår hade vi begynnelsen till ett fungerande alfabet.
De som läser en bibel måste rimligtvis kunna läsa först, och familjen Engkvist startade 17 skolor under sina första fyra år på platsen. När de lämnade landet för tre år sedan hade de 4 000 molimaspråkiga invånarna inte bara skolor, läromedel och ett Nya testamente, utan även en levande kristen församling.
– Det har verkligen varit ett framgångsrikt projekt även på så sätt att det helt övergått till de lokala parterna. Nu fortsätter de med att översätta Gamla testamentet på egen hand.

Det översättningsarbete som sker genom bland annat Folk och språk för inte "bara" med sig den välsignelsen att människor kan ta till sig Guds ord på det egna språket, liksom att lingvistforskningen kan bocka av ännu ett språk på listan.
– I samband med att ett språk skrivs ner och människorna som talar det får lära sig att läsa, höjs gruppens status, både lokalt och i landet, säger Helena Engkvist.
– Bara det att en folkgrupp inte utgörs av endast analfabeter längre gör det lättare för människor att höja sin levnadsstandard och ta sig ur fattigdomen.


Eva Janzon

eva.janzon@varldenidag.se

Indisk pionär: Så fick vi se boom i våra kyrkor

Församlingstillväxt. Grundaren av en av världens mest expansiva kristna rörelser, indiern Victor John, deltog nyligen i... söndag 25/10 19:00

Böner kan nu skickas till Västra muren

Israel. Traditionen att lämna bönelappar i Västra muren i Jerusalem är nu plötsligt tillgänglig för hela... söndag 25/10 15:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...