Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

SKR-direktor vill inte se kristna asylboenden

​Sveriges kristna råd (SKR) är splittrade i frågan om särskilda kristna asylboenden och har därför valt att inte ta ställning i frågan. Men Björn Cedersjö, Direktor, Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle på SKR, skriver i ett blogginlägg på rådets webbplats att han inte vill ha kristna boenden.

Nyheter · Publicerad 10:08, 10 mar 2016

Världen idag har i flera artiklar berättat om de många hot och kränkningar som drabbar kristna på svenska asylboenden och om kraven på att skapa särskilda boenden för att skydda kristna.

Sveriges kristna råd har tidigare tydliggjort att man inte tar ställning i frågan om det bör skapas kristna asylboenden eller inte, detta då man har olika synsätt i de olika kyrkorna.

Ändå skriver Björn Cedersjö, Direktor, Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle på SKR, ett blogginlägg på rådets webbplats där han tydligt tar ställning mot tanken på kristna boenden. Ett blogginlägg som SKR:s twitterkonto också spridit.

SKR har ju varit tydliga med att man inte har en samsyn här. Blir det inte märkligt då att du som en av SKR:s representanter så tydligt tar ställning?

– Vår blogg är inte avsedd att presentera positioner för SKR, det är inga uttalanden från SKR:s sida, utan mer som ett tillfälle där vi som jobbar med SKR reflekterar och diskuterar aktuella frågor. När SKR:s styrelse tar ställning då har det en annan dignitet.

Men kan det inte skapa en förvirring att du som SKR:s representant har en hållning och SKR en annan?

– Då är det i så fall viktigt att klargöra skillnaden vem uttalandet representerar.

Cedersjö motiverar sitt ställningstagande i bloggen:

”Jag vill inte ha ett samhälle där segregering byggs in från början. Att erbjuda separerade boenden för kristna eller muslimer eller någon annan grupp är fel väg.”

Det finns ju de som menar att det akuta behovet att skydda kristna från trakasserier man utsätts för just nu, är viktigare än den principiella hållningen, hur tänker du om det?

– Jag tänker på den här punkten att man måste vara pragmatisk. Jag har använt bilden från skolan, man har en principiell hållning men i den konkreta situationen får man göra det som är praktiskt möjligt för att skydda en mobbad elev. På samma sätt är det när någon är utsatt på ett asylboende.

– I varje konkret situation får man se hur löser vi det här på bästa möjliga sätt? Det första i varje sådan situation är vanliga samtal, resonemang, att försöka skapa förståelse och klargöra vad det är som gäller. Då krävs det att det finns personal och kompetens på plats, säger han och hänvisar till ett förslag i bloggtexten.

”När får vi de första privata asylboendena som förklarar att personalen har särskild utbildning vad gäller diskriminering och förståelse av religion? Jag tänker att sådana boenden skulle bli viktiga förebilder”, skriver Björn Cedersjö. 

Björn Cedersjö nämner också i sitt blogginlägg att det pågår samtal mellan Migrationsverket och trossamfunden om möjligheten att frivilliga ska kunna vara ”följeslagare” på asylboenden. Tanken är att personer från olika trossamfund ska kunna finnas på plats för samtal och vägledning för att öka förståelsen för religiös övertygelse och ge stöd till personer som tror.

I Sveriges radios program Människor och tro i förra veckan debatterade två olika samfunds representanter just denna fråga.

Wanja Lundby-Wedin (S), 1:e vice ordförande i Svenska kyrkans kyrkostyrelse, menade att man har stor förståelse för behovet av skydd för kristna men tyckte ändå att särskilda boenden är en dålig idé.

– Vi motarbetar inte särskilda boende, men vi arbetar inte aktivt för. Det är väldigt viktigt att vi förbereder oss alla för det samhälle som vi lever i och ska inte ytterligare spä på segregationen.

Yusuf Aydin, som representerar Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, menade att Sverige nu sviker de människor som flytt för att få en fristad men som får uppleva att förföljelsen fortsätter här också. Kristna boenden är nödvändiga på kort sikt, menade han.

– Jag hade hoppats att man haft större förståelse för den här problembilden, det här är personer som nu och i dag utsätts, man kan inte hoppas att det ska bli bättre om några månader, sa han.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00