Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

SKR bjuder in till samtal om sexualundervisningsmaterial

Sveriges kristna råd går vidare med förslaget om att ta fram ett eget skolmaterial gällande sex och samlevnad. Det är ledare för flera kristna samfunds ungdomsorganisationer som uppmanat SKR att höja rösten i frågan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 11 dec 2013

I måndags berättade Världen idag om att Skolverket nu tar krafttag i form av stödmaterial, filmklipp och konferens för att få skolor att implementera sexualundervisning i alla skolämnen. Tidigare i år väckte RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) mycket debatt med sitt förslag på hur en sådan inkludering av sex- och samlevnad kan se ut i olika ämnen.

Några som var kritiska var ledare för sex kristna samfunds ungdomsorganisationer som i en debattartikel i tidningen Dagen menade att sexualundervisningen behöver mer fokus på relationer.
- När man pratar om sexualitet i dag hålls ofta långvariga relationer och äktenskap utanför, i många andra former är det sexuella självklart. Vi går inte i direkt polemik med RFSU, men menar att det finns ett annat sätt att se på det, sa Edward Sköllerfalk på Pingst ung till Världen idag om initiativet.

Ungdomsförbunden uppmanade också Sveriges kristna råd att ta fram ett alternativt skolmaterial. I slutet av förra veckan togs förslaget upp på SKR:s styrelsemöte. Beslutet blev att bjuda in till ett möte med ungdomsorganisationerna för att samtala om huruvida ett material bör göras och vad det i så fall skulle kunna innehålla. Exakt när träffen ska hållas är inte klart men det blir någon gång efter nyår.

- - Vi hade ett gott samtal och det fanns intresse från flera i styrelsen för detta, vi menar att det är viktigt att vi som kyrkor deltar i samtalet i frågor som rör relationer mellan människor. Det är betydelsefullt att i så fall försöka säga något konstruktivt som blir till vägledning för ett gott liv, säger Björn Cedersjö, direktor ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle, på SKR.
- Det vore roligt och viktigt om vi kan ge ett gemensamt bidrag på det här området.

Olof Edsinger, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS och en av dem som kom med uppmaningen till SKR, är glad för beskedet.
- Det är roligt om vi som kyrkor kan arbeta med det här ämnet, och det blir en tyngd i det om vi gör det tillsammans. Jag tror att vi har ett mandat som samlad kristenhet att jobba med detta, vi viger många par och arbetar mycket med själavård i relationer. Det känns gott och naturligt om vi kan ta ett gemensamt tag kring detta, säger han.

I debatten har en hel del kritik riktats mot RFSU, men Björn Cedersjö säger att man från SKR:s styrelse betonat att ett eventuellt material inte ska tas fram emot en viss aktör.
- Vi vill om möjligt göra detta i god relation till RFSU och ha en bra dialog med dem kring de här frågorna.

Evangelisation – nej tack?

Ledare Forskningsinstitutet Barna Group har på uppdrag av Alpha USA gjort en undersökning av kristnas tankar kring evangelisation. Det mest omskakande...

Efter Strandhälls Orbán-attack – får brev från ungersk minister

Familjepolitik. Vi respekterar er politik – kan inte ni respektera vår? Det skriver Ungerns familjeminister till Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll...