Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.
Jeremia 33:3

Världen idag

Skolyoga ska ”utveckla andlig kapacitet”

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå fattade, trots kritiken, beslut om att godkänna kundaliniyoga för Tunaskolans högstadieelever. Den ansvarige yogaläraren skriver återkommande på sin webbplats om yogans koppling till andlighet.

Nyheter · Publicerad 11:01, 30 nov 2016

Med argumentet att yoga inte är ihopkopplat med religion drevs frågan igenom lokalt i Luleå, på samma sätt som skett på många andra skolor runt om i landet.

Men precis som många andra yogainstruktörer menar Balans Kundaliniyogacenter, som ansvarar för Tunaskolans elevyoga, att praktiken har med andlighet att göra.

På sin webbplats skriver man till exempel:

”Du stärker din fysiska kropp, utvecklar din mentala förmåga och utvecklar din andliga kapacitet.”

På deras Facebooksida kan man hitta texter som:

”Idag passerar en supermåne och självklart tar vi vara på energin och gör Full Moon Meditation. VI ses på 19.15 klassen ikväll!”

När man beskriver sina egna mål med verksamheten står det att yogacentret vill ”göra kundaliniyogans tekniker lätt tillgängliga för alla som vill utvecklas och må så bra som möjligt fysiskt, mentalt och andligt.”

På Facebooksidan skriver man också att Tunaskolans elever ska lämna skolan och komma till yogacentret för att lära sig yoga.

Men fokuset på andlighet har inte bekymrat kommunen. I en artikel i lokaltidningen NSD säger Joanna Hansson, samordnare vid folkhälsocentrum vid landstinget, att projektet med yoga ”är ett sätt att öka den fysiska aktiviteten, och kanske locka elever som inte är intresserade av de mer traditionella formerna av idrott till att röra sig mer”.

Hon menar också att kommunen i sin bedömning ”vilat på ett beslut som Skolinspektionen tagit 2012 när man fick ett överklagande och det avgjordes att yoga inte var en religiös aktivitet och att den accepteras i skolan.”

Beslutet som hon hänvisar till har dock Skolinspektionen understrukit gällde en specifik skola i Stockholm och skulle inte ses som ett generellt godkännande av yoga i skolan.

Hansson skriver i ett mejl till Världen idag att det är riktigt att Skolinspektionen i sitt beslut från 2012 är tydliga med att varje enskilt fall bör prövas särskilt för att man ska kunna konstatera att det inte har några religiösa inslag.

”I samma beslut framgår det dock att skollagen inte definierar vad som är kännetecknande för icke-konfessionallitet men att skolinspektionen gör bedömningen ’att utövande av yoga i de fall där fokus ligger på hälsa och välbefinnande, utan inslag av bekännelsekaraktär, är att betrakta som icke-konfessionell’”.

Det är rektorns sak att försäkra sig om att yogaövningarna inte tar sikte på att förmedla något religiöst budskap eller innehåller några bekännande inslag, menar Hansson och hänvisar till Skolinspektionen. Enligt henne har yogaläraren och rektorn säkerställt detta för Tunaskolans elever.

”Närmare än så kommer vi inte utan att skolinspektionen gör en utredning av just detta projekt och skulle de vilja göra det är de varmt välkomna”, skriver Joanna Hansson.

Bönefrukost i Bryssel ger inspiration för Sverige

Ledare 480 politiker och andra kristna ledare – därav även ett antal från Sverige – var i onsdags morse... fredag 9/12 00:10

Tågkaos och samhällets skörhet

Ledare Tågresandet från Uppsala och söderut i landet slogs helt ut under onsdagskvällen, detta till följd... fredag 9/12 00:00