Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Lars Adaktusson gläds över att politiker reagerat över Skolverkets tolkningar av lagen. Foto: Claudio Bresciani / Scanpix

"Skolverkets dekret är historielöst"

Det är anmärkningsvärt att ett statligt verk anser sig ha befogenhet att besluta om vad som får sägas i kyrkorna. Det menar journalisten Lars Adaktusson i en krönika i Metro. Myndigheten gör landets skolelever en otjänst anser han.

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 dec 2012

Lars Adaktusson tycker att själva debatten om skolavslutningar i kyrkan som pågår är märklig. Han menar att det utan faktaunderlag hänvisats till ett stort antal elever och föräldrar som ska ha protesterat mot avslutningar i kyrkor. Men någon folkstorm handlar det inte om, konstaterar han, och tillägger att några trauman hos tidigare generationer som deltagit i skolavslutningar i kyrkbänken inte heller har registrerats. Adaktusson gläds över att politiker reagerat över Skolverkets tolkningar av lagen.   
”Ändå är det anmärkningsvärt att ledningen för en central statlig myndighet, med anspråk på bibehållen trovärdighet, kan utfärda och hävda de mest märkliga principer”, skriver han.

”Skolverkets dekret om skolavslutningar i kyrkan är uppseendeväckande därför att det är historielöst, men också därför att ledningen för ett statligt verk anser sig ha befogenhet att besluta om vad som får sägas i kyrkorna.”
När myndigheten förbjuder religiösa inslag, innebär det att kopplingen mellan kristen tro och luciafirande, adventsljus och julpsalmer rationaliseras bort, anser han.
”Sorglöst begränsas den grundlagsfästa yttrandefriheten för präster och kyrkoledare.”

Diktat till kyrkliga företrädare kring vad som får yttras har förekommit förr, men då i andra samhällssystem där man haft ett synsätt som inte kan förenas med grundläggande värderingar om yttrande- och religionsfrihet, konstaterar han.
Om Skolverkets uppfattning står fast bör kyrkorna tacka nej till skolavslutningar, anser Lars Adaktusson.
”En värdefull dimension och en uppskattad tradition riskerar därmed att gå förlorad, detta vid en tidpunkt när kristendomens centrala budskap om alla människors unika värde är särskilt angeläget och relevant.”

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...