Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Skolstängning kan ha minskat psykisk ohälsa hos unga

Skolstängningarna under pandemin verkar ha minskat elevers psykiska ohälsa i Sverige, uppger forskare. Orsaker tros vara bland annat vara minskad mobbning och stress, rapporterar Dagens Nyheter.

Slutsatsen går på tvärs med vad Skolinspektionen uppgett.

Nyheter · Publicerad 13:00, 11 mar 2022

En grupp forskare har tittat på psykisk ohälsa hos elever på högstadiet samt gymnasiet mellan april 2020 och mars 2021 i syfte att undersöka skolstängningars påverkan på elevhälsan. När gymnasieskolorna stängde i mars 2020 avstannade den förväntade ökningen av psykisk ohälsa bland eleverna.

Däremot har det visat sig att elever på högstadiet, vars skolor höll öppet under början av pandemin, hade ett fortsatt ökande behov av psykiatrisk vård.

I det initiala skedet lutade forskarna åt att minskningen kunde ha ett samband med minskad tillgång till vård.

– Men i så fall skulle minskningen ha sett likadan ut för högstadieeleverna, säger Helena Svaleryd, skolforskare och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, till DN.

En teori är att skolstängningarna lett till en minskad stress för många elever. Det finns också studier från USA som visar att distansundervisningen ledde till att skolmobbningen minskade, även om man först befarat att mobbningen i stället skulle flytta till internet.

– Men när man undersökte saken så såg man att även cybermobbningen minskade, säger Helena Svaleryd.

Faktumet att Sverige varit förhållandevis öppet under pandemin kan vara en annan faktor, tror forskarna.

– Det har gjort att svenska elever kunnat träffa sina vänner och engagera sig i sociala aktiviteter utanför skolan i större utsträckning än i andra länder, säger Helena Svaleryd till DN.

Forskargruppens slutsats går på tvärs med vad Skolinspektionen uppgett, nämligen att elevers psykiska hälsa påverkades negativt av distansarbetet. Underlaget bakom Skolinspektionens slutsats handlade mest om insamlande av intervjuer och enkäter, uppger DN.

– Vi har undersökt mer allvarliga psykiatriska tillstånd. Det är också oklart hur Skolinspektionens mått på oro och stress har överlappat med andra medicinska tillstånd, menar Helena Svaleryd.

När man undersökte saken så såg man att även cybermobbningen minskade.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Guldstaty vid New York-domstol hyllar abort

USA. En cirka 2,5 meter hög staty i guld föreställande en kvinnofigur har placerats på en... måndag 6/2 13:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00