Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Heltäckande burka är generellt sett okej bland både lärare och elever, men kan förbjudas om samspelet i klassrummet blir omöjligt eller uppgifter inte kan genomföras. Det slår Skolverket fast i dag. Bilden är från en protest mot burkaförbud i Belgien. Foto: Yves Logghe/AP Photo/Scanpix

Skolor får förbjuda burka

Utbildningsminister Jan Björklund ville så sent som i augusti förra året ge rektorer laglig möjlighet att förbjuda klädsel som täcker ansiktet, till exempel burka och nikab.I dag slår Skolverket fast att det inte är möjligt att ha generella förbud mot heltäckande slöja, däremot i specifika fall.

Nyheter · Publicerad 00:00, 13 jan 2012

Förbud är bara godkänt om klädseln väsentligt skulle försvåra kontakten och samspelet mellan lärare och elever eller medföra särskilda risker vid till exempel laborationer, skriver Skolverket i en promemoria i dag.
Utgångspunkten är självfallet att alla elever är välkomna till skolan, inklusive elever som bär heltäckande slöja, skriver verket.

Det är en kraftfull formuleringsändring mot den som lämnades 2003.
Då skrev verket:
”Det kan starkt ifrågasättas om skolan kan fullgöra sitt uppdrag om eleven bär burqa. Skolverket slår därmed fast att skolan, av både pedagogiska skäl och som generell ordningsregel, kan förbjuda burqa. Även om det visar sig att burqan är ett religiöst ställningstagande bör skolans pedagogiska uppdrag vara överordnat.”
Det är lärarens ansvar, med stöd från rektor, att försöka anpassa undervisningen så att eleverna ändå når målen för undervisningen. 
Slöjan kan visserligen försvåra kontakten och samspelet mellan lärare och elever, men de svårigheterna bör ändå i de allra flesta fall kunna övervinnas, slår verket fast i sin promemoria.

Förra året kunde utbildningsminister Jan Björklund tänka sig att i lag förbjuda elever och lärare att bära klädsel som täcker ansiktet.
– Införs lagen så kommer rektorn i de fall som blir aktuella att bestämma att man inte får ha täckt ansikte. Det är så uppenbart att  undervisningen inte fungerar om eleverna eller lärarna har täckt ansikte, sade han till Svenska Dagbladet i augusti förra året.
I dag välkomnar han Skolverkets klargörande av reglerna.
– Det ger precis det handlingsutrymme som skolorna behöver. Lärare får förbjuda heltäckande slöja, om det försvårar kontakt och samspel i klassrummet, säger han till TT.

Klargörandet skapar ett utrymme för enskilda lärare att bedöma möjligheten till samspel. Det anser Björklund är bra.
– Ja, men det är vad det handlar om. Under-visningen i ett klassrum är ett samspel mellan människor, och i väldigt många situationer i detta samspel så måste man kunna se varandra i ansiktet, säger han till TT.
Översynen av riktlinjerna har gjorts efter att Diskrimineringsombuds-mannen förra året slog fast att slöjförbud bryter mot diskrimineringslagen.
– Sedan dess har det rått en viss oklarhet, men nu får man väl säga att det klaras ut och att Skolverket vidhåller sin ursprungliga hållning och går emot DO, säger Jan Björklund till TT.

MÅRTEN GUDMUNDHS

Utbildnings­minister Jan Björklund (FP). Foto: Scanpix

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...