Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Skolledare kritiserar ministrars utspel

Nyheter · Publicerad 00:00, 3 dec 2012

Debatten om skolans möjligheter att hålla samlingar i kyrkan har hamnat snett. Det anser ordföranden
för Sveriges skolledarförbund, som kritiserar utbildningsministerns utspel i frågan.

– Det är djupt olyckligt att samma ministrar som tagit ett brett beslut om skollagen i riksdagen går ut och kritiserar sin egen myndighet då den tagit fram en vägledning, säger Skolledarnas förbundsordförande Matz Nilsson till Världen idag.
– Så skapas bara osäkerhet för landets rektorer, och ett väldigt stort misstroende från allmänheten för vår skola.
Både utbildningsminister Jan Björklund (FP), social­minister Göran Hägg­lund (KD) och civilminister Stefan Attefall (KD) har sagt att gränserna för vilka kristna inslag som ska vara möjliga när skolan samlas i en kyrka verkar vara för snävt satta, och att skollagen kan behöva ändras.

Matz Nilsson anser dock att Skolverkets juridiska vägledning "i grund och botten är väldigt bra", och att den på ett korrekt sätt återspeglar den nya skollagens skräpta krav på att all utbildning och undervisning i kommunala skolor ska vara icke-konfessionell.
– Den mediala debatten stämmer inte överens med vägledningen, som säger att man mycket väl kan fira en tradition i kyrkan. Men man kan inte påtvinga barnen konfessionella inslag som en del av undervisningen, i form av förkunnelse, bön och välsignelse.

Enligt Skolverket är vägledningen – som tillkom i en första version redan för ett år sedan – ett sätt att bemöta frågor från bland annat skolledare och föräldrar.
– Vi har varit noga med att tydliggöra vid ett flertal tillfällen att Skolverket inte "hittar på" saker och ting, utan har att göra en uttolkning av lagstiftningen så som den beslutats av Sveriges riksdag, säger undervisningsråd Claes-Göran Aggebo, och hänvisar till att Jan Björklund sagt att det är denna uttolkning av lagen som tills vidare gäller.

Claes-Göran Aggebo poängterar att rektorerna har en frihet att, inom givna ramar, anordna en samling i kyrkan med olika traditionsenliga inslag.
– Just det här med att en präst får läsa julevangeli­et har vare sig vi eller Skol­inspektionen tagit ställning till, säger han.
– Rent generellt ser vi inte att vi ska göra något slags manual för hur en adventssamling ska se ut, med en vitlista och en svartlista. Den typen av detaljreglering kommer vi inte att göra, utan det måste bestämmas lokalt vilken utformning och vilket innehåll man ska ge en sådan samling.

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...

Boris Johnson tar över efter Theresa May

Storbritannien. Nu står det klart. Boris Johnson går segrande ur partiledarstriden i brittiska Konservativa partiet – och blir därmed Storbritanniens nästa...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Utebliven tidning

Postupplagan av tisdagstidningen (23/7) hämtades inte på tryckeriet under måndagen. Det gör att prenumeranter som får Världen idag med posten inte...