Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Skolan försvarar textändring

Upphovsrätten till "Nu tändas tusen juleljus" har gått ut. Det framhåller Södra skolan i Åmål som försvar för att man klippt och klistrat i den kända julsången.

Nyheter · Publicerad 17:27, 20 dec 2016

Skolans rektor Malin Brunzell vill inte kommentera förra veckans luciasamling när Världen idag ringer upp henne. Hon hänvisar i stället till en text som nu lagts ut på kommunens hemsida. Där skriver man nu att skolans traditionella luciafirande riktar sig till "samtliga elever oberoende nationalitet och religion".

”Som brukligt vid olika evenemang i kyrkan väljs ett lämpligt antal verser av olika sånger och psalmer ut för respektive tillfälle och så gjordes även vid Södra skolans luciafirande 2016 (med stöd av Skollag 2010:800 1 Kap 4-6 §§)”, skriver man vidare.

Att ord strukits och ersatts i exempelvis ”Nu tändas tusen juleljus" försvaras av skolledningen. Man medger att man redan 2014 valde "att ändra ett ord i nämnda sång". Därmed blev ”Du stjärna över Betlehem" i stället "En stjärna över alla oss". Skolan beskriver det som "en skrivning som tillåter stjärnan att lysa över alla oss; elever, personal och vårdnadshavare på Södra skolan..."

Skolans agerande väcker också frågan om upphovsrättsbrott. Men skolledningen slår ifrån sig. Man pekar på att sången skrevs och komponerades av Emmy Köhler redan 1898. Därmed skulle upphovsrätten ha gått ut. Denna rätt, framhåller man, "varar under musikskaparens livstid och 70 år efter dennes död." Att Emmy Köhler dog 1925, för över 90 år sedan, ger skolan rätt att ändra i texten, menar skolledningen.

Man citerar också Skolverkets juridiska råd för samlingar i kyrkan (se faktaruta).

I juni gjorde riksdagens majoritet ett tillkännagivande om att införa ett undantag från regeln om att inte tillåta konfessionella inslag. Bön, bibelläsning och välsignelser skulle därmed kunna förekomma vid skolsamlingar i kyrkan. I och med detta har riksdagen gett regeringen i uppdrag att införa en sådan lag. Utbildningsminster Gustaf Fridolin har tidigare sagt att regeringen ska ta hänsyn till riksdagens beslut. Men ännu har inget hänt. Världen idag har sökt regeringen men inte lyckats få någon förklaring.

Ur Skolverkets juridiska råd för samling i kyrka (för icke-konfessionella skolor):

”Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse. ”

Riksdagen har i ett tillkännagivande uppdragit åt regeringen att, vid skolavslutningar i kyrkan, göra ett undantag mot regeln ovan. Bön, välsignelse och trosbekännelse ska vara tillåtet, enligt beslutet. Regeringen har dock ännu inte verkställt riksdagens beslut.

Rädslan att bli lämnad kvar

Församlingsdoktorn. Som pastor stöter jag emellanåt på människor som under 1970- och 1980-talet hörde predikningar om... fredag 2/6 00:00

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10

Kinesisk expert: Labb kan vara ursprung till coronaviruset

Kina. Det kan inte uteslutas att coronaviruset ursprungligen kom från ett laboratorium. Det säger George... torsdag 1/6 22:00

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10