Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Skatteverket: Lagstiftarna står för oklarheten

På Skatteverket har man förståelse för reaktionerna från biståndsorganisationerna, men ansvaret för oklarheten kring lagens tillämpning läggs på lagstiftarna.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 dec 2011

– Vi har protesterat över den korta tid vi har på oss att implementera den här lagen, säger Gunilla Landmark, rättslig expert på Skatteverket.
Den 23 november fattade riks­dagen beslut om en lag för avdragsgilla gåvor. Drygt en månad senare ska Skatte­verket ha arbetat ut riktlinjer för hur lagen ska tillämpas.
– Vi sitter i en rävsax, vi hade hoppats få detta i god tid för att få ut informationsmaterial och kunna arbeta med att ställa om systemet. Det finns massor med frågor som inte lagstiftaren gett svar på och som vi måste försöka tolka, säger Gunilla Landmark, som ledde tisdagens informationsmöte.
Hon tar regler för administrativa kostnader, och när gåvomottagaren senast måste använda den mottagna gåvan, som exempel på områden där varken lagtexten eller förarbetena ger tydliga svar.
Stämmer kritiken att det bara är pengar som får förmedlas och att det inte får omvandlas till insatser?
– Gåvor måste ges i pengar för att godkännas, inte i till exempel sjuksängar. Och det måste ges av fysiska personer. Sedan får man göra en bedömning om till exempel en utbildningsinsats ryms inom det lagen slår fast ska vara ändamålet. Frågan är vad som blir för indirekt och hur långt man kan tänja lagtextens formulering.
Gunilla Landmark betonar att Skatteverket fått i uppdrag att utforma en tillämpning av lagen, och säger att inkomstskattereglerna i många avseenden ligger till grund för hur nya lagen ska fungera. Hon understryker också att man inom organisationer med många verksamhetsgrenar måste vara tydlig med vilken del man söker godkännande för.
– Inte minst är det här viktigt för religiösa trossamfund eller församlingar som bedriver hjälpverksamhet, men där huvudsysslan är förkunnelse och religiöst arbete. Det är mycket viktigt att gåvodelen bedrivs på rätt sätt och hålls isär från det övriga, säger Gunilla Landmark.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

 

Fakta Skattereduktion för gåvor till ideella organisationer
• Från och med den 1 januari 2012 ska privatpersoner kunna få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Villkoret är att organisationerna hjälper behövande eller främjar vetenskaplig forskning och att de är godkända i förväg av Skatteverket.

• Skattereduktionen föreslås vara 25 procent av gåvobeloppet men högst 1 500 kronor per person och år (vilket motsvarar 6 000 kr i gåvovärde). Man måste skänka minst 200 kronor per gåvotillfälle och minst 2 000 kronor per år för att få reduktionen.

Källa: Skatteverket

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...