Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Simon Ådahl: Pingsten har ett bortglömt budskap

När Simon Ådahl skulle förbereda en predikan om pingsten förra året fick han ett förnyat perspektiv på dess betydelse: Vikten av att gå ut bland folk. I dag ser han kristnas vittnande som en lika viktig del av pingstbudskapet som den helige Ande.

Nyheter · Publicerad 10:00, 31 maj 2020

Den kristne sångaren och evangelisten Simon Ådahl berättar att det var inför en predikan om pingsten förra året som han gjorde en viktig upptäckt när han läste Apostlagärningarnas andra kapitel. Det som slog honom var att lärjungarna måste ha begett sig ut bland folk den där pingstmorgonen, i och med att det står att andra hörde dem tala i tungor på olika språk. 

– Det var därför 3 000 blev frälsta. Vi har massor med bönekonferenser i Sverige, men om vi inte går ut bland människorna får vi inte svaret. Det är den obekväma delen av pingsten som ingen pratar om, säger Simon Ådahl. 

Han påpekar att han växte upp inom pingströrelsen, men att han aldrig begripit varför det varit så mycket fokus på tungotalet, när Paulus i Bibeln i stället lyfter fram den profetiska gåvan. 

– Det är väl underbart att tala i tungor, men det bygger bara upp mig själv. Man vill ju ha många gåvor, men man måste också våga bli dåren för Herren. Andens gåvor är till för att budskapet om Jesus ska ut bland folk. Det är pingsten för mig, säger han.

Simon Ådahl berättar att han ofta frågar andra kristna om de brukar profetera för folk på Ica, varpå han brukar mötas av skratt. 

– Men Paulus uppmanar alla att profetera. Paulus visste att om vi vanliga lekmän använder gåvan ute i vardagen så kommer församlingen att växa, säger han.

Samtidigt påpekar sångaren att han har märkt av en positiv förändring i Sverige under de senaste femton åren. 

– Människor vill så mycket mer. Människor vill vinna någon för Jesus. Jag tycker faktiskt att det har skett en stor attitydförändring, säger han. 

För den som ännu inte har pingsthelgen alldeles fullbokad av aktiviteter har den kristne sångaren två konkreta förslag på vad man kan göra. För det första vill han uppmana till att läsa Apostlägärningarnas andra kapitel och tänka på att den helige Ande kom för att göra människor till vittnen.

För det andra vill han uppmana sina syskon i tron att själva ta tillfället att vittna för någon om sin tro i helgen. 

– Det personliga vittnesbördet är det starkaste du kan ge. Det finns vardagsmänniskor som man kan nå, man behöver inte stå och skrika på gator och torg. Be en bön: ”Fader, sänd en människa i min väg som jag kan dela min tro till”, det är ett jättebra pingstens budskap, säger Simon Ådahl. 

Det personliga vittnesbördet är det starkaste du kan ge.

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...