Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

”Blödningar i hjärnan finns hos vartannat nyfött barn efter förlossningen – livets mest våldsamma ögonblick”, säger Lina Davidsson, allmänläkare och nefrolog. Foto: Istockphoto

”Shaken baby är en myt”

Hundratals familjer har slagits i spillror till följd av felaktiga anklagelser om ”Shaken baby syndrome”.  Det menar allmänläkaren och nefrologen Lina Davidsson.– Hela idén med ”Shaken Baby” är en myt, hävdar hon och hoppas på ett paradigmskifte.

Nyheter · Publicerad 13:36, 28 jul 2014

Hon är mycket kritisk till hanteringen av Viola och Andres Soto, Uppsalaparet som efter ett akutvårdsbesök med sin sju veckor gamla bebis anmäldes för barnmisshandel. Röntgen hade visat sprickor i skelettet, sjukhusets Barnskyddsteam (BT) kopplades in och plötsligt var paret anmälda. Världen idag kunde nyligen rapportera att åklagaren nu lagt ned förundersökningen i brist på bevis.

Men BT:s agerande mot familjen Soto kritiseras nu skarpt av Lina Davidsson, allmänläkare som studerat ett flertal liknande fall av påstådd barnmisshandel mot spädbarn.

Hon menar att de sprickor som upptäcktes i sonens skelett kan ha uppkommit på en rad olika sätt.

– Icke symptomgivande sprickor finns hos massor med nyfödda barn. Det räcker med normal hantering av en nyfödd så kan dessa sprickor bli symptomatiska, säger Lina Davidsson. Ibland är det hantering av föräldrarna och ibland är det vårdpersonal som masserat eller böjt fram frakturerna.

Paret Soto upptäckte sonens skada efter en rutinkontroll hos BVC. Mamman har berättat för Världen idag hur läkaren vid kontrollen tryckte och klämde på pojken på ett sätt som fick henne att reagera. När hon ett par timmar senare hörde knakningar från pojkens skulderblad kontaktade hon akuten. Att sjukhuset sedan, efter att ha röntgat pojken, var så snabba med att anmäla paret är helt orimligt, menar Lina Davidsson.

– Det handlar om helt normala föräldrar, inget brottsligt eller våldsamt förflutet, inget missbruk, säger hon.

Uppsalafallet ligger nära det som brukar kallas ”Shaken baby syndrom” (SBS) eller skakvåld. Även där handlar det om nyfödda och spädbarn som saknar yttre tecken på misshandel.

– Men om man kan påvisa en triad av blödningar i hjärnan så drar man alltid slutsatsen att orsaken är uppsåtligt skakvåld, säger Lina Davidsson och räknar upp dem: subdural blödning (under hårda hjärnhinnan), ögonbottenblödning och syrebristhjärnskada.

Enligt Davidsson räknas även frakturer numera till SBS, ett begrepp som har vidgats och i dag oftast kallas AHT (Abusive Head Trauma).  Frakturerna skulle uppkomma då föräldern skakar och dänger barnet i väggen enligt BT.

Lina Davidsson menar att Uppsala­fallet bara är ett exempel på hur föräldrar, misstänkta för AHT, felaktigt döms för barnmisshandel. I många fall tvångsomhändertas barnen.

– Vi tror att det handlar om mellan 200 och 500 barn i Sverige. Även om föräldrarna inte döms så omhändertas ofta barnen. En del blir bortadopterade efter några år, säger Lina Davidsson och frågar sig var rättssäkerheten finns.

Hon började själv rota i ämnet sedan en bekant familj dömts för att ha skakat sin lilla flicka till döds. För att bistå familjen i sin överklagan beslöt hon att hitta läkare som kunde ge en second opinion på röntgenbilderna.

– Jag vände mig till en rad sjukhus men ingen kunde tänka sig att ta i det. Alla skickade tillbaka bilderna till Astrid Lindgren sjukhuset.  Där finns Miogruppen som anses vara experterna. De har närmast monopol på området, förklarar Lina Davidsson.

– I rättegången fick jag höra läkarkollegor stå och förneka sådant som stod i journalen för att det inte passade in i deras mall för AHT, säger hon om fallet där pappan dömdes till fem års fängelse.

I ett annat fall som Lina Davidsson granskat, har den aktuella fam­il­je­n däremot fått resning. Detta tas upp på nytt i rätten, troligen i november.
– Det här kan bli jätteviktigt och avgörande för att vinden ska vända i Sverige, säger hon.

Lina Davidsson har studerat ytterligare ett tiotal fall av skakvåld i Sverige. Och mönstret är detsamma. Nämnda skador hos ett litet barn klassas schablonmässigt som AHT, enligt Lina Davidsson.

– I samma stund upphör alla andra alternativ att existera, som till exempel rakit, benskörhet, hävdar hon.

Hon menar bestämt att fenomenet Shaken Baby – det vill säga att föräldrar i vansinne skakar om sina barn så att de tar skada – inte existerar.

– Det är en myt, en feldiagnos, säger hon och berättar om hypotesen som föddes under tidigt 1970-tal men sedan blev liggande orörd.

– Den plockades upp 1992 av en barnmisshandelsorganisation i USA som började åka runt och utbilda åklagare i USA om SBS. Den amerikanska barnläkarorganisationen tog till sig detta 1993. Därefter har 1 000-tals föräldrar i USA dömts i domstolar för detta och fått sina barn omhändertagna.

– I början av 2000-talet togs diagnosen till Sverige genom Gabriel Otterman och Olof Flodmark, berättar Lina Davidsson.

Nu tillskapades Miogruppen och därefter ytterligare ett antal Barnskyddsteam på större sjukhus. Teamen står i nära kontakt med polis och åklagare.

– Det gör att det går jättefort att anklaga föräldrarna så fort man får den där röntgenbilden, säger Davidsson. Allt sker under sekretess och de vanliga läkarna kopplas bort från fallet. Föräldrarna står hjälplösa.

I Sverige finns ännu inga friande domar vid rättegångar. Däremot har åklagaren valt att lägga ner flera fall i brist på bevis. Lina Davidsson menar att Sveriges domstolar hittills ganska blint följt Barnskyddsteamens utlåtanden.

– Eftersom AHT-experterna har monopol så vinner de alltid. 100-tals familjer har på detta sätt slagits sönder, på helt felaktiga grunder. Det är tragiskt och fruktansvärt! säger Lina Davidsson, övertygad om att AHT är en myt.

– Blödningar i hjärnan finns hos vartannat nyfött barn efter förlossningen – livets mest våldsamma ögonblick. De flesta blödningar går tillbaka spårlöst, men kan i vissa fall börja återblöda om barnet till exempel blir infekterat.

I USA finns ett växande ifrågasättande kring AHT-diagnosen.

– I dag är det vanligt i USA att åklagare lägger ner fallen och i många domar har läkarna på vår sida vunnit, säger Lina Davidsson. Många dömda har också friats.

Ett exempel är Jennifer del Prete som 2005 dömdes till 20 års fängelse för överlagt mord genom skakvåld. Hon friades från all skuld i vintras. Rätten slog fast att ”hävdandet av Shaken baby syndrome är mer än fråga om tro än om vetenskap”.

– Detta är ett signifikant yttrande eftersom Barnskyddsteamen i Sverige är uppbyggda kring skakvåldsparadigmen, säger Mats Hellberg, vice ordförande i RFFR, en organisation som arbetar för föräldrars rätt.

RFFR har bland annat krävt en oberoende utredning där alla fall av påstått skakvåld samfällt granskas.

Jonas Adolfsson
jonas.adolfsson@varldenidag.seLäs mer:
• Barnläkare försvarar diagnosen
• ”Misshandlat” barn hade kraftig D-vitaminbrist

• Chefsläkare: Vårdens ansvar gentemot barnet extra starkt

Lina Davidsson, allmänläkare och nefrolog. Foto: Privat

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...

Sparare kan tänka sig offra chipsen

Godis, hämtmat och uteluncher är sådant som många kan tänka sig offra för att spara mer. Män har större sparmarginaler än kvinnor och kan i snitt...