Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

”Vi ser förödelsen av sexualiteten som medel till självförverkligande överallt omkring oss, och vi kommer att få se mer. Och det som står på spel är inte bara sociala och kulturella [värden] utan också djupt andliga” menar Russell Moore.

”Sexuella revolutionen förödande”

Den sexuella revolutionen i västvärlden har varit förödande för familjen. Det sade sydstatsbaptisten Russel Moore när han talade vid en konferens i Vatikanen i förra veckan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 nov 2014

Mannen och kvinnan som komp­lement till varandra var temat för den mångreligiösa konferens som påven Franciskus anordnade i Vatikanen i förra veckan. Såväl judiska som muslimska representanter var inbjudna, liksom protestantiska kristna, som representerades av bland andra amerikanerna Rick Warren, pastor för megakyrkan Saddleback, och Russel Moore, ordförande för Sydstatsbaptisternas kommission för etik och religionsfrihet.

Påven inledde konferensen på måndagen och talade om äktenskapets kris och barns rätt till en mamma och en pappa. Kulturen av att leva bara för stunden har fått många att ge upp den överlåtelse som äktenskapet innebär, menade han.
– Denna revolution i beteende och moral har ofta burit frihetens flagga, men faktum är att den fört med sig både andlig och materiell förödelse till oräkneliga människor, särskilt de fattigaste och mest sårbara, sade påven, enligt National Catholic Reporter.

Russell Moore, som tillsammans med Rick Warren talade under tisdagen, pekade på de förödande konsekvenserna av den sexuella revolutionen, som han menar inte alls leder till någon frigörelse, utan en ny form av patriarkat där män blir till rovdjur som söker "makt, prestige och personlig tillfredsställelse" i en kultur besatt av sex.
– Vi ser förödelsen av sexualiteten som medel till självförverkligande överallt omkring oss, och vi kommer att få se mer. Och det som står på spel är inte bara sociala och kulturella [värden] utan också djupt andliga, sade Moore, skriver Christian Post.

Rick Warren menade att kyrkorna inte kan tiga när äktenskapet blir "förlöjligat, föraktat och även omdefinierat". Han uppmanade bland annat till att gratulera gifta par under gudstjänster och att erbjuda äktenskapskurser.
– Kyrkan kan inte vara salt och ljus i en sönderfallande kultur om den ger efter för den sexuella revolutionen, sade Warren, enligt National Catholic Reporter.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...