HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Samtliga 100 senatorer i USA har undertecknat ett brev där de uppmanar FN att ge Israel en fördelaktigare behandling än vad de menar sker nu. Foto: J. Scott Applewhite / AP Photo / TT

Senatorer skriver till FN om Israel

USA:s samtliga 100 senatorer vädjar i ett brev till FN:s generalsekreterare António Guterres om att världsorganisationen och dess olika organ ska ge Israel en mer rättvis behandling.

Nyheter · Publicerad 13:10, 8 maj 2017

Brevet från de amerikanska senatorerna har författats av republikanen Marco Rubio och demokraten Christopher A. Coons.

"Även om vi, som republikaner och demokrater, är oeniga i många frågor, står vi enade i vår önskan att se FN förbättra sin behandling av Israel och att avskaffa antisemitism i alla dess former", skriver 52 republikanska, 46 demokratiska och två oberoende senatorer.

Särskilt kritiska är senatorerna till UNRWA, som arbetar för palestinska flyktingar, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur – Unesco – och till FN:s råd för mänskliga rättigheter – UNHCR.

När det gäller UNHCR påpekar senatorerna att rådet har en ständig punkt på sin agenda –"Agenda punkt VII”– som går ut på att utvärdera situationen för palestinier, "medan många andra länder, inklusive en del som är representerade i rådet, begår oerhörda brott mot de egna medborgarnas mänskliga rättigheter varje dag".

Senatorerna menar vidare att Unesco:s medlemsstater genom språkvalet i enskilda resolutioner "förnekar Jerusalems judiska och kristna koppling" och att UNRWA "förminskar sin roll i att upprätthålla oroande antiisraeliska värderingar och handlingar".

Däremot lovordade senatorerna António Guterres för att han tagit avstånd från en rapport av FN-organet ESCWA, Ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien. Rapporten argumenterade för att Israel "etablerat en apartheidregim som dominerar det palestinska folket som helhet".

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...