Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Sena aborter "inget etiskt dilemma"

Både tidningar och tv uppmärksammar att varken gynekologer, barnmorskor eller neonatologer vill att barnläkare ska tillkallas vid en sen abort, även om fostret uppvisar livstecken. Detta enligt yrkesgruppernas egna riktlinjer, som kom i slutet av maj. – Jag tycker inte att det är ett etiskt dilemma, säger gynekolog Helena Kopp Kallner till SVT Nyheter.

Nyheter · Publicerad 16:54, 4 sep 2018

Det var ett år sedan Socialstyrelsen bad de tre yrkesföreningarna – Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, Svenska barnmorskeförbundet och Svenska neonatalföreningen – att ta fram riktlinjer som skulle tydliggöra vad som gäller kring sena aborter.

Dessa kom i slutet av maj. Och, som Världen i dag skrev redan i juni, så slog de tre yrkesgrupperna fast att inget sent aborterat foster ska bli föremål för livräddande behandling. Om fostret flämtar eller om det rycker i dess armar eller ben, ska det lindas in varmt och lämnas att dö.

– När man har fattat beslut om att det ska utföras en abort, då är ju det någonting som både kvinnan och samhället ska stå helt eniga bakom, och det betyder att det beslutet ska aldrig återkallas, sade Helena Kopp Kallner, gynekolog och styrelseledamot i SFOG, till SVT Nyheter i måndags.

På frågan om inte de här gränsfallen, då foster aborteras ungefär i de veckor då det går att rädda för tidigt födda barn till livet, utgör ett etiskt dilemma, så svarar hon nej.

– Nej. Jag tycker inte att det är ett etiskt dilemma, därför att det viktiga för kvinna, barn, samhället i stort, det är att barn som föds, föds önskade.

Debatten började för ett år sedan, när en barnläkare berättade att hon vid några tillfällen försökt rädda aborterade foster som uppvisat livstecken efter att de stötts ut i vecka 22. Det var rätt agerat, enligt Socialstyrelsens rättstliga råd, men fel enligt SFOG.

Enligt inslaget i SVT Nyheter skrivs riktlinjerna i yrkesföreningarnas så kallade konsensusdokument nu in i vårdens lokala riktlinjer.

– I klinisk verksamhet tror jag nog man kan säga att man jobbat så här i många år. Men nu har man fått ner det på pränt och sänt ut det till de olika kvinnoklinikerna, säger Inga-Maj Andersson, utredare vid Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård, till Världen idag.

Statens medicinsk-etiska råd förbereder just nu en översikt över rättsliga, etiska och medicinska aspekter på de sena aborterna.

Dessutom har Justitieombudsmannen uppmanat både Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att ge besked om hur de ser på rättsläget och den praxis som råder inom vården vad gäller sena aborter. Socialstyrelsens svar väntas senast den 12 oktober.

När man har fattat beslut om att det ska utföras en abort, då är ju det någonting som både kvinnan och samhället ska stå helt eniga bakom, och det betyder att det beslutet ska aldrig återkallas.

Löfven svajade om avdrag för gåvor

Välgörenhet. – Kan statsministern, här och nu, ge ett löfte om att gåvoavdraget blir kvar? Den frågan ställde KD-ledaren Ebba Busch Thor nyligen till Stefan...

KD mot himlen i Förtroendebarometern

Samhälle. Ett spännande år i politiken gav utslag i Förtroendebarometerns mätning av hur mycket vi litar på partierna. Några ökade, några rasade och några...

Gud, förvaltarskap och människovärde

Ledare Skapelsen Vi har begåvats med nya ord som ”klimatångest” och ”flygskam”. Det är naturligt att de globala utmaningarna sätter avtryck i språket. Men frågan är...

Hur ska jag hantera mina panik-ångestattacker?

Jag har sedan ett år tillbaka lidit av panikångestattacker. I början hade jag flera i veckan då jag hyperventilerade av skräck, men det är inte lika...

40 barn räddades mirakulöst då tornado slet av kyrktak

Mirakel. Förra veckan slog en tornado till mot Paducah, Kentucky, och slet loss taket från baptistkyrkan Mount Zion, som förstördes. Det vill säga, så när som...