Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Rudy Salles rapport om sekter avvisades av Europarådet. På bilden syns Europarådets högkvarter i Bryssel. Foton: Yves Logghe/AP Photo/TT, Bruno Bébert Photographe

Sektrapporten inte längre ett hot mot religionsfrihet

Europarådet röstade nyligen igenom en förkortad och rejält urvattnad version av den "sektrapport" som förberetts av den franske politikern Rudy Salles, och som lett till omfattande kritik både från religiösa samfund och sekulära analytiker.

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 apr 2014

Rapporten "Skydd av minderåriga mot sekters överdrifter" röstades dessutom igenom utan den långa rad av rekommendationer som Rudy Salles föreslagit, och som gick ut på ökad statlig kontroll över vad man i texten ömsom kallade "sekter" och ömsom "nya religiösa rörelser".
I det uttalande som antogs den 10 april uppmanas Europarådets 47 medlemsländer visserligen att signera respektive ratificera Europarådets konventioner för skydd av barn. Men till skillnad från den tidigare rapporten, så ombeds de särskilt att i sin rättsskipning inte göra åtskillnad mellan "traditionella religioner eller icke-traditionella religiösa rörelser, nya religiösa rörelser eller 'sekter'", och att i alla hänseenden följa Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Rudy Salles hade bland annat föreslagit inrättandet av ett europeisk organ för att följa och kontrollera "sekter". Men den enda kontrollfunktion som föreslogs i den antagna texten var att man  "inrättar grupper som följer frågan om skyddet av minderåriga, i synnerhet dem som tillhör religiösa minoriteter".
Många kritiker såg Rudy Salles rapport som en väg mot en kraftig inskränkning av religionsfriheten. Och en del lyfte fram risken med att stigmatisera "nya" religiösa grupper, när ändå flertalet kända övergrepp mot minderåriga ägt rum i äldre, mer traditionella samfund. Tidskriften The Economist påpekade den ovanliga samsynen i ett blogginlägg:
"Det är inte ofta som Jehovas vittnen, sekulära och humanister befinner sig på samma sida, och glädjer sig av samma anledning; men detta verkar vara ett sådant tillfälle".

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...