Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

SD-topp: Regeringen värdesätter inte själavård

Kultursektorn och idrottsrörelsen har fått miljardbelopp i riktade stöd samtidigt som stödet till trossamfunden under pandemin varit några tiotals miljoner kronor. Det skriver Aron Emilsson (SD) i en skriftlig riksdagsfråga där han undrar hur regeringen nu ska reparera relationen till trossamfunden.

Nyheter · Publicerad 11:00, 2 jun 2021

De orättvisa pandemireglerna har skadat förtroendet för den offentliga makten hos kyrkligt aktiva, menar Aron Emilsson i sin skrivelse riktad till kulturminister Amanda Lind (MP).

”Med en majoritet av den svenska befolkningen ansluten till Svenska kyrkan och stora skaror anslutna till frikyrkor och andra trossamfund utgör denna del av civilsamhället den mest omfattande och för många den viktigaste i livets viktigaste och svåraste stunder”, konstaterar han och fortsätter:

”Det har under pandemin blivit tydligt att den offentliga makten inte värdesätter själavård. Detta trots trossamfundens betydande roll i tider av kris.”

Om fler än åtta personer hade tillåtits under en gudstjänst så skulle det förmodligen ske under mer ordnande former än när fler än åtta personer befinner sig i en butik eller på en nattklubb, menar Emilsson som frågar hur kulturministern och regeringen nu vill vårda relationen till samfunden framöver. Frågan ska besvaras av ministern inom kort.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00