Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Jimmie Åkesson Foto: Jonas Ekströmer/TT

SD: Fler bör inkluderas i coronapass

Sverigedemokraterna vill att även ovaccinerade personer som testats negativt mot covid-19 eller tillfrisknat från sjukdomen ska få ett covidpass, skriver partiledaren Jimmie Åkesson och partiets socialpolitiska talesperson Linda Lindberg på DN debatt.

Nyheter · Publicerad 21:00, 20 dec 2021

SD anser att en breddning av covidbevisen såväl skulle inkludera fler människor som vara effektivt när det gäller att minska smittspridningen.

”Ett pass som innefattar samtliga tre typer av bevis vore mer inkluderande och mer inriktat på det övergripande målet att hindra smittspridningen. Den enda som därmed i någon mån skulle 'uteslutas' från att ta del av samhället fullt ut är den som faktiskt är sjuk. Med vårt mer inkluderande förslag kan fler människor gå på konserter, gudstjänster, sportevenemang och restauranger”, skriver Jimmie Åkesson och Linda Lindberg på DN Debatt.

SD påpekar att ett sådant utökat pass gäller inom stora delar av EU samt vid inresa till Sverige från nordiska grannländer.

”Det är alltså högre trösklar att kunna gå på bio eller fotbollsmatch med sina barn än vad det är att resa in i landet”, skriver Jimmie Åkesson och Linda Lindberg.

Åkesson och Lindberg förklarar att SD kommer att rösta nej till att förlänga pandemilagen i dess nuvarande form, och i stället lägga fram ett eget förslag ”som innebär att regeringens mer långtgående förordningar inom en vecka alltid ska förankras i riksdagen”.

”En regering med bristfälliga resultat vad gäller den största prövningen i modern tid ska inte ges fritt spelrum att agera utanför den demokratiska processen. Pandemilagens förlängning i dess nuvarande form möjliggör just detta, fritt spelrum att agera utanför den demokratiska processen, och det ställer vi inte upp på.”

SD anser även att vaccinpass behöver problematiseras sett ur ett demokratiskt perspektiv.

”Det finns en rad betänkligheter kring passen, vilka också uppmärksammats av exempelvis Justitieombudsmannen och organisationen Sveriges kommuner och regioner”, skriver SD-topparna.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00