Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

SD: Det fria samtalet på nätet måste skyddas

Sverigedemokraterna föreslår ett skapande av en parlamentarisk kommitté, för säkerställande av fri åsiktsbildning på internet, i en artikel på DN debatt. Målet är att få ett nytt regelverk för sociala medier på plats inför riksdagsvalet 2022.

”Det enda innehållet som ska tas bort från internet är det som tydligt bryter mot lagen”, skriver partiet.

Nyheter · Publicerad 14:00, 3 feb 2021

I debattartikeln, som publicerades den 1 februari, lyfter partiledaren Jimmy Åkesson och tre andra partiföreträdare fram vikten av yttrandefrihet, en fri åsiktsbildning och ett demokratiskt samtal, oavsett om detta sker på ett fysiskt torg eller på den typ av åsiktstorg som dagens stora sociala medier utgör.

SD riktar skarp kritik mot statsminister Stefan Löfvens uttalande, under en partiledardebatt i riksdagen, där denne sade: ”Om man går ut på gatan och säger vad man vill är det en sak, men det kan inte vara en mänsklig rättighet att få häva ur sig vad som helst i de sociala medierna.”

Partiet menar vidare att statsministerns retorik är otidsenlig och står i kontrast till att de sociala medie-jättarna har utvecklats till aktörer som tillhandahåller en samhällsfunktion som är mer eller mindre avgörande.

”Om användaren får sitt Facebookkonto borttaget föreslås att man startar en blogg eller byter till en annan plattform. Hade den socialdemokratiska regeringen sagt samma sak till arbetarrörelsen för hundra år sedan? Facebook är vår tids åsiktstorg. Om traditionella demonstrationer stoppas, ska man då konstruera sitt eget torg?” frågar debattörerna retoriskt.

Samhällets juridiska reglering av de sociala medierna bör enligt SD i stället utgå från rätten till ett konto, i likhet med den så kallade kontraheringsplikt som gäller för till exempel bankväsendet och elnätstillgången.

”Det enda innehållet som ska tas bort från internet är det som tydligt bryter mot lagen. Rätten till överklagande måste också värnas och alla som får sitt innehåll borttaget måste få en tydlig förklaring med hänvisning till den lagstiftning man brutit mot”, skriver de.

SD konstaterar att EU har tagit initativ till reglering vad gäller sociala medier, men att det kan komma att ta flera år innan denna är på plats. För att stävja oegentligheter under valrörelsen inför riksdagsvalet 2022, begär därför partiet att regeringen ”i samråd med riksdagens partier tar fram direktiv till en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram lagstiftning i syfte att säkerställa yttrandefriheten på Internet”.

Debattörerna föreslår vidare att fyra olika punkter ska vara centrala i denna kommittés utredningsarbete: domstolsprövning av olagligt innehåll, skydd av lagligt innehåll, att algoritmer inte ska diskriminera politiska ståndpunkter, samt att företag som felaktigt modererar innehåll bör kunna tilldömas vite.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10