Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Minskat drickande bland studenter är målet för flera nya satsningar. Foto: Tor Johnsson / SVD / TT

Satsningar ska bryta osund alkoholkultur

För många är studentlivet minst lika mycket förknippat med festande och alkohol som med studier. Och det finns många tecken på att en hel del unga tar skada av den rådande alkohol­kulturen. Nu tas flera initiativ för att skapa en förändring.

Nyheter · Publicerad 09:14, 3 okt 2014

"Flickor till sjukhus efter nollning", det var en av rubrikerna om händelsen där fyra gymnasietjejer i Varberg nyligen fick föras akut till sjukhus efter att en gymnasienollning spårat ur. Tre av tjejerna var så svårt alkoholförgiftade att det krävdes intensivvårdsbehandling.

När IQ, som arbetar för en "smartare syn" på alkohol, i somras gjorde en undersökning bland drygt 7 000 högskolestuderande visade det sig att nästan fyra av tio av de manliga studerande har en riskkonsumtion av alkohol, motsvarande siffra bland kvinnliga högskolestudenter var närmare tre av tio. Och nära var tredje svarade att de presterat sämre i sina studier för att de druckit alkohol dagen innan. Mer än hälften ansåg att det är svårare att passa in i studentlivet om man avstår från att dricka alkohol.

En av dem som reagerat på alkoholkulturen i kårer och nationer är Charlotte Netzler, masterstudent och socionom i Uppsala. Hon skriver i en debattartikel i Upsala Nya Tidning att alkoholnormen bland studenter behöver brytas. "Borde inte blivande socionomer, läkare och psykologer ta ställning mot alkohol med tanke på de problem alkoholen skapar för hälsan och samhället? 400 000 barn växer upp med missbrukande föräldrar. Det är barn de en dag kommer att möta i sitt yrke", skriver hon.

Och nu tas det också flera initiativ för att åstadkomma en förändring. Rose-Marie Widlund är projektledare för "Terminsstart Uppsala" som IOGT-NTO lokalt arbetar fram. Det är en så kallad nollningshandbok som ska finnas tillgänglig i Uppsala från och med senhösten.

– Det går ut på att försöka anordna välkomstaktiviteter så att så många som möjligt inkluderas och kan känna sig välkomna. Ansatsen är att titta på olika oskrivna normer, där alkohol är en.

Rose-Marie Widlund menar att problemet med alkoholnormen bland studenter är att den är svår att ifrågasätta, den stänger ute människor och en del av dem som finns inom normen råkar illa ut.

– När vi tagit fram materialet så har vi genomfört intervjuer med studentföreningar i Uppsala och det är väldigt olika hur man upplever situationen och om man formulerade relationen till alkohol som ett problem. Men många vill ha verktyg för att hantera det på ett bra sätt.

Ett konkret råd som man ger är att inte låta alkohol förekomma under dagtid när "nollningen" genomförs.

– Om man har alkoholfritt på dagen så ser man att fokus blir mer på att lära känna varandra, och att det också dricks mindre alkohol på kvällen, säger Rose-Marie Widlund.

Ett annat projekt är det som Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör i samarbete med IQ. Syftet är att skapa ett studentliv där alkohol "kan finnas med men inte står i fokus".

– Studentlivet ska inte behöva definieras av alkohol. Det handlar om att skapa ett inkluderande studentliv där alla kan finnas med och som är lika attraktivt för alla, oavsett om du dricker eller inte, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ.

Projektet är uppdelat i tre faser. I den första inventerar man den enskilda studentkåren för att få en nulägesbild. Därefter tas handlingsplaner fram, det kan röra sig om en policy för studentkårens verksamhet, att kommunicera till studenter för att skapa eftertanke kring alkoholvanor, men också att öka kunskapen hos dem som till exempel jobbar inom pubar som nationer eller kårer driver.

– Där kan det handla om att främja måttfullt drickande och att bli bättre på att jobba med alkoholfritt.

Det tredje steget är en uppföljning ett år senare där man tittar på vad som förändrats, och sedan börjar det om igen.

– Det här är ett långsiktigt arbete som handlar om att förändra strukturer och beteenden. Och studenter själva måste vara med och äga processen. Vi kan kombinera kunskap kring frågorna och studenternas egna perspektiv och det tror jag kommer att ge framgång. Det viktiga här är att det är studenterna själva som håller i rodret, säger Magnus Jägerskog.

Rebecka Stenkvist, ordförande i SFS, menar att projektets fokus är att påverka studenters attityd till alkohol.

– Det finns en tuff alkoholkultur i studentvärlden som gör att många känner sig pressade. Det här är inte ett nykterhetsprojekt, men vi vill se en mer balanserad inställning till alkohol.

Det är kårerna som har ägarskap över det här arbetet, betonar hon, och där finns en angelägenhet att alla studenter ska kunna känna sig bekväma i de sociala sammanhangen.

– Vi vill skapa en miljö och kultur som uppmuntrar till det. Flera av våra medlemskårer ger uttryck för att den tuffa alkoholkulturen är ett problem eftersom det påverkar både det sociala livet och studieresultaten, säger Rebecka Stenkvist.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...