Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Under onsdagen ska riksdagen debattera och besluta bland annat om ett betänkande från utrikes­utskot­tet som handlar om att Sverige aktivt ska verka för att förändra i Europarådets nyligen antagna resolution om samvetsfrihet. Foto: Scanpix

Samvetsfriheten i farozonen

I höstas antog Europarådet en resolution om samvetsfrihet, som innebär att sjukvårdspersonal inom Europa ska ha rätt att neka till att medverka vid exempelvis ett abortingrepp till följd av samvetsnöd. På onsdagen beslutar svenska riksdagen med stor sannolikhet att man ska "verka för att åstadkomma en förändring" av resolutionen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 11 maj 2011

Under onsdagen ska riksdagen debattera och besluta bland annat om ett betänkande  från utrikes­utskot­tet som handlar om att Sverige aktivt ska verka för att förändra i Europarådets nyligen antagna resolution om samvetsfrihet.
Förslaget som ligger till grund för betänkandet kommer från Vänsterpartiets riksdagsman Hans Linde som bland annat skriver: "I oktober 2010 valde Europarådet att på ett skrämmande sätt ytterligare försvaga kvinnors rätt till sin egen kropp."

Linde påpekar att resolutionen inte är juridiskt bindande men, menar att den innebär en begränsning av aborträtten som "skulle innebära direkta brott mot kvinnors mänskliga rättigheter." Och utskottet ställer sig bakom förslaget. "Utskottet står fast vid sitt tidigare konstaterande att Sverige stöder insatser som syftar till att göra aborter fria, säkra och lagliga för alla kvinnor", står det i betänkandet, där man uppmanar till beslut om att den svenska delegationen ska verka för att förändra resolutionen.
Bara ett parti har reserverat sig mot betänkandet och det är Sverige­demokraterna som genom riksdagsledamoten Julia Kronlid skriver: "Vi kan inte ställa oss bakom att delegationen ska verka för att åstadkomma en förändring av resolutionen. Sverigedemokraterna vill i stället poängtera vikten av att respektera artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, där det står att "var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet."
Att Kristdemokraterna, som i sitt principprogram tydligt uttrycker stöd för samvetsfrihet i sjukvården, inte reserverat sig, beror på ett misstag.
– Det var en miss av mig, säger Robert Halef (KD) som är ersättare för partiet i utrikesutskottet, till Världen idag.
– Vi är tydliga i vad vi tycker, vi är absolut för samvetsfriheten, men missade att reservera oss, säger han.

Men i debatten på onsdag säger han att han ska ta strid mot utskottets betänkande.
– Vi i partiet har en gemensam linje när det gäller detta, det finns ingen tveksamhet. Vi står inte bakom betänkandet. Man ska istället visa respekt för sjukvårdspersonal som för sina samveten inte kan medverka vid vissa ingrepp.
Eftersom bara KD och SD uttryckt avvikande uppfattningar än budskapet i betänkandet, är sannolikheten stor att Sverige nu kommer att motverka samvetsfriheten inom EU. Något som Robert Halef tycker är märkligt.
– Att så många så snabbt och kraftigt verkar vara beredda att ignorera Europarådet och även FN i den här frågan, förvånar mig, säger han.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Robert Halef (KD) tänker ta strid mot utskottets betänkande. Foto: Riksdagen

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...