HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Barnmorskor och läkare som vill arbeta med förlossningar men inte vill medverka i aborter kommer i kläm i det svenska sjukvårdssystemet, och utsätts ofta för diskriminering. Det hävdar juristorganisationen ECLJ i en anmälan till FN:s rapportör för religionsfrihet. Foto: Michael Zamora / Corpus Christi Caller-Times / AP / TT

Samvetsfrihet blir FN-fråga

En europeisk juristorganisation har vänt sig till FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet för att klaga över bristen på samvetsfrihet i Sverige. I anmälan ingår vittnesmål från nio anställda inom vården.

Nyheter · Publicerad 14:44, 3 jun 2015

Sammanlagt rör det sig om fyra barnmorskor, tre allmänläkare och två barnläkare som vittnar om hur den negativa synen på samvetsfrihet begränsat dem och deras kollegor i yrkesutövningen.

En person som finns med i anmälan är barnläkaren Andrea Kischkel. Hon berättade nyligen för Världen idag om hur ett foster lagts att självdö under upp emot en halvtimme sedan det fötts fram med sugklocka i 23:e veckan.

Ett annat vittnesmål kommer från Annika Landgren, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef vid en vårdcentral i Västra Frölunda.

För 20 år sedan förvägrades hon två anställningar inom gynekologi sedan hon förklarat sig inte vilja arbeta med aborter. Det var också skälet till att hon inte specialiserade sig inom gynekologi.

Hon berättar för Världen idag att hon även fick avslag på en ansökan till specialistutbildning inom allmänmedicin, trots att man inte arbetar med aborter inom den specialitén och trots att hon var bäst meriterad. Hon fick chansen några år senare, när studierektorn ersatts av en annan.

– Men frågan om samvetsfrihet handlar om mycket mer än aborter och är av stor vikt för många olika yrkesgrupper, som journalister, poliser eller andra statligt och även privat anställda, säger Annika Landgren.

– Det kan ju vara en polis som inte vill medverka vid en avvisning för att han eller hon själv varit en utsatt flykting, eller en läkare som inte vill söva en flykting som ska avvisas. Men i Sverige vill man slänga ut hela samvetsfriheten för att den har en kontaktyta mot abortlagen.

Juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) har lagt fram ett så kallat individuellt klagomål till FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet, Heiner Bielefeldt. Ett sådant klagomål kan presenteras av antingen organisationer eller enskilda individer, som menar att ett land brutit mot rätten till religions- och åsiktsfrihet. Rapportören kan sedan ta upp frågan med regeringen i fråga, och be om en kommentar. Ärendet redovisas sedan i rapportörens årliga rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

I sin anmälan hävdar ECLJ att det för Sveriges del handlar om ett systematiskt övergrepp mot samvetsfriheten för anställda inom vården, samt för dem som står under utbildning.

"Regering, riksdag och lokala myndigheter, särskilt sjukhusledningarna, är ansvariga för dessa systematiska överträdelser, eftersom de vägrar att skapa juridiska ramar för utövandet av rätten till samvetsfrihet, eller att finna konkreta överenskommelser som är acceptabla för alla berörda", skriver organisationens generaldirektör Grégor Puppinck.

Men de ger också exempel på lokala överenskommelser som inte hållit i längden. En sådan gäller barnmorskan Frida, som hade en muntlig överenskommelse med tidigare chefer om att slippa arbeta med aborter.

– När det kom fram i samband med att vi hade en sen abort på förlossningen förnekade mina tidigare chefer all kännedom om någon sådan överenskommelse, trots att de flesta av mina kollegor visste om att jag varit undantagen från att jobba med aborter, berättar hon för Världen idag.

Följden blev att Frida, som egentligen heter något annat, ställdes inför ultimatum av den nya klinikledningen: antingen gick hon med på att arbeta med aborter, eller så fick hon helt sluta som barnmorska inom landstinget.

– De flesta aborterna görs på gynavdelningen, i samma korridor som förlossning och BB. Men det är ju 75 procent av barnmorskorna som inte jobbar på gyn, och som mest kan vi som jobbar på BB och förlossning behöva vara med vid två aborter om året. Facket ville lösa det, och mina kollegor sa att de självklart skulle ställa upp för mig. Men det blev en principsak för cheferna, säger Frida, som nu kommer att omskola sig till narkossköterska på arbetsgivarens bekostnad.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...