Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Nu till halvårsskiftet börjar många nya regler gälla. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Samtycke och brottsofferskydd i nya lagar

Den omstridda lagen om ensamkommande unga som får stanna träder i kraft, och hädanefter krävs ett tydligt ja för att undgå ansvar för sexbrott. Nu till halvårsskiftet börjar många nya regler gälla.

Nyheter · Publicerad 08:49, 29 jun 2018

Samtyckeslagen i sexbrottslagstiftningen har stötts och blötts i många år, men nu är den här. Sex kräver ett tydligt ja, och det finns också ett nytt oaktsamhetsansvar vid till exempel våldtäkter. Straffen för grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fem år.

Vissa av de ensamkommande unga som skulle ha fått lämna landet på grund av att de fyllt 18 får nu stanna, om de går i gymnasiet. Ändringen har orsakat stort ståhej – få tycker att den är riktigt bra, ändå var det den som partierna till slut kunde enas om.

Brottsoffer ska få bättre stöd – målsägarbiträdet ska uppfylla särskilda krav, och får inte bytas ut hur som helst längre. Offer för förföljelse och trakasserier ska också få bättre skydd. De som belagts med kontaktförbud ska i fortsättningen kunna övervakas bättre, bland annat genom elektronisk fotboja.

För att skydda utsatta människor från att utnyttjas införs hårdare regler vid människohandel, och ett nytt brott, människoexploatering, införs.

Reglerna för kameraövervakning ändras, så att det blir lättare att få tillstånd till övervakning, och terroristlagen har setts över.

På skolområdet görs flera förändringar, bland annat i det strategiska arbetet. Förändringarna syftar till att fler ska fullfölja gymnasiet, och att nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet. Prao görs återigen obligatoriskt, och för vissa elevgrupper införs studiestöd för att även äldre elever ska kunna fullfölja gymnasiet. Likaså får akademiker som utbildar sig till lärare ett särskilt studiestöd då de går ämneslärarutbildning för att fler ska vilja arbeta i skolan.

Det finns också några nya förbud som börjar gälla nu. Uran får inte utvinnas längre, reglerna för tillträde till skyddsobjekt skärps och kommuner får möjlighet att stoppa terrängkörning i vissa områden. Plastpartiklar förbjuds i kosmetika, och 18-årsgräns införs för solarier.

Fler lagar som börjar gälla

Staten kan betala ersättning till den som tidigare tvingats till sterilisering vid könsbyte

Björnjakt med halvautomatiskt vapen kan tillåtas

Modernare adoptionsregler

Utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Bidrag för att minska hot och hat i det offentliga samtalet

Statsbidrag till kommuner för att minska segregation

Statsbidrag till ideella föreningar för att minska segregation

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Försök med ett nytt sätt att delge handlingar i brottmål

Kapningsbrottet utvidgas

Konstnärers rätt till ersättning förbättras vid vidareförsäljning

Regler för järnvägstransporter moderniseras

Krav på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel

Möjlighet till studiemedel vid deltidssjukskrivning

Karenstid för statsråd och statssekreterare att ta nya jobb

Republikansk reträtt oroar abortmotståndare

Politik. Ilska inom prolife-rörelsen USA:s president Donald Trump och det republikanska partiet har intensivt drivit frågan om att slopa federalt stöd till Planned parenthood som utför...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...