Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Samtal om funktionsvariation under Pingsts ledardag

Konferensen Pingst ledare kommer till Västerås i helgen. Nytt för i år är ett antal nätverksträffar, bland annat inom omsorgsområdet. I Västerås kommer man särskilt att ta upp frågan om församlingsliv och funktionsvariation.

Nyheter · Publicerad 16:16, 8 nov 2019

Anneli Borg är en av talarna under omsorgsnätverksträffen i Västerås. Hon är barn- och familjepastor i Lidköpings pingstkyrka och möter många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. Dessutom är hon mamma till två barn med funktionsnedsättningar. Dottern Emelie, som har diagnosen add, kommer också att medverka under nätverksträffen.

– Vi ska berätta om vår resa och vad församlingen har betytt. Jag kommer även att tala om hur jag som ledare kan möta föräldrar utan att lägga börda på det som redan är svårt, säger Anneli Borg.

Hon tror att det går att hitta redskap som med ganska enkla medel kan underlätta för de barn som tar in alla intryck från omgivningen, men också för andra barn.

Ett exempel är att använda bilder som stöd för det ledaren talar om i barngruppen. Det kan även underlätta för nysvenskar som inte kan språket.

– Vi blir ibland överrumplade av att det blir stökigt och bullrigt i barnverksamheten. Jag brinner mycket för att skapa lugnare rum, lättillgängliga tysta zoner där barnen har en chans att gå undan.

Anneli Borg tror att problemen med diagnoser finns i varje församling.

– Den som är stökig har gåvor som andra inte har och som Gud vill använda. Vår uppgift är att få även dessa barn att blomma.

Olika former av hjälpmedel kommer också att visas under träffen, exempelvis speciella sittdynor för dem som har svårt att sitta still.

– Om ett barn som har adhd måste sitta still kommer det inte att höra vad som sägs, eftersom all energi går åt till att försöka vara stilla, förklarar Anneli Borg.

Jag brinner mycket för att skapa lugnare rum, lättillgängliga tysta zoner där barnen har en chans att gå undan

Nationens bibliska legitimitet hotas

Debatt Det bedrövar mig att Grenholm med allierade har lyckats vilseleda och skrämma kristna från att långt tidigare agera mot Sveriges obibliska...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Ansvaret för häxjakt på våra universitet

Ledare En episod på psykologprogrammet vid Lunds universitet har fått ringar på vattnet i den akademiska debatten. Några elever har reagerat mot påstådd...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...

Är alla synder lika allvarliga?

Mot väggen Finns det någon eller några synder som är ”värre” än andra? Vad säger Bibeln?