Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Kupolen på Peterskyrkan i Vatikanen. Foto: istockphoto

Samtal om evangelisk och katolsk tro

– Det finns många som har en rätt så svart-vit bild och det tycker inte jag blir riktigt bra.Orden kommer från Joel Sjöberg, förlagschef på Sjöbergs förlag, som förra lördagen anordnade en temadag i Korskyrkan i Uppsala med författaren och tidigare katoliken Tomas Dixon. Inom kort anordnar även Svenska Evangeliska Alliansen en samtalsdag på samma tema: evangelisk och katolsk tro.

Nyheter · Publicerad 00:00, 30 maj 2014

Förra lördagen hölls en temadag i Uppsala under rubriken "Enhet under påven?". Inom kort håller Svenska evangeliska alliansen ett möte med frågan "Behövs en reformation?". Efter Ulf Ekmans tillkännagivande att han och hustrun Birgitta lämnar Livets ord för att upptas i katolska kyrkan har samtalet, men också debatten, tagit fart.
Samtalet under lördagen berörde flera frågor. Men inte minst: Hur ska evangeliska kristna förhålla sig till katolska kyrkan? Ett hundratal personer samlades i Korskyrkan i Uppsala för att höra Tomas Dixon, journalist, författare och förkunnare med bakgrund i en karismatisk grupp inom katolska kyrkan i Österrike.

Han förklarade att hans erfarenheter av katolska kyrkan till största delen är positiva och att många av hans bästa vänner är aktiva där, men han redogjorde också för vad han ser som mycket problematiskt med vissa katolska läror.
– Det finns mycket som är bra i katolska kyrkan, men kyrkan lär att man måste köpa hela läropaketet, och då får man problem.
Han lyfte fram att katolska kyrkan ser sig som den enda kyrkan med den fulla frälsningen, påvens ofelbarhet, att konciliebesluten är ofelbara, och upphöjandet av Maria till något nästan gudomligt.
– Kyrkans hierarkiska modell och upphöjandet av vissa utvalda människor är djupt obibliskt och får svåra konsekvenser för människors tro och syn på sig själva, sade han också.
– Det vi ser genom hela Bibeln är hur Gud utväljer helt vanliga, skröpliga, syndiga människor och gör något stort genom dem. Det är själva evangeliets kärna att Gud inte är beroende av speciella människor, utan att han kan ta vilka människor som helst och göra stora ting genom dem.

Samlingen i Uppsala förra lördagen är en av många som har hållits med Tomas Dixon, författaren bakom boken. I lördags fanns även förlagschefen Joel Sjöberg med.
– Det gavs ut en bok med namnet "Enhet under påven?" år 2008 skriven av Tomas Dixon och tanken på en temadag har funnits länge. Det blev än mer aktuellt efter Ulf Ekmans tillkännagivande att han blir katolik. Det var inte bara det som var skälet men det var en bidragande orsak, säger han.
Joel Sjöberg framhåller att Dixon inte bara är kritisk.
– Han vill ge en nyanserad bild och det märktes verkligen, det var en fin, mjuk ton där både det positiva med katolska kyrkan men också vissa frågetecken togs upp.

Joel Sjöberg hoppas på just mer nyans i samtal som rör ekumeniken.
– Det finns många som har en rätt så svart-vit bild och det tycker inte jag blir riktigt bra. En del drar allt inom katolska kyrkan över en kam där inget är gott och alla där är totalt vilse. Det är en jättetråkig bild. Sedan finns de som har romantiserad bild av katolska kyrkan och som menar att svaret och lösningen för övriga är att koppla starkt med det.
Själv tror Joel Sjöberg att det som behövs för att verkligen lära känna varandra är praktisk ekumenik.
– Jag tror att man behöver fokusera på att hitta mötesplatser och sätt att jobba tillsammans och inte bara mötas för att prata, säger  han.
Ulf Jonsson, präst inom jesuit­orden och pro­fessor i religions­filosofi på New­man­institutet, är inbjuden att delta i ett samtal på Svenska evangeliska alliansen (SEA) nästa onsdag, om skillnaderna mellan katolsk och evangelikal teologi.
Utgångspunkten är en ny skrift från SEA, med namnet "Behövs en reformation?".

Ulf Jonsson säger att han inte vet särskilt mycket om den samtalsserie som pågått kring boken "Enhet under påven?", men att diskussioner om teologiska likheter och olikheter brukar vara av godo.
– Dels är det väl alltid nyttigt att reflektera över sin tro, också i relation till andra samfund, och dels är det inte det vanliga att vi i Sverige har teologiska frågor uppe i samtalet, utan snarare de mer pragmatiska, så därför är det värdefullt i sig, säger han till Världen idag.
Att uttala sig om den debatt som Ulf och Birgitta Ekmans konversion har utlöst inom den evangelikala delen av kristenheten i Sverige tycker han inte är lätt. Men precis som Joel Sjöberg, menar Ulf Jonsson att det behöver samtalas.
– Jag tycker det är svårt att veta vart det här kommer ta vägen: kommer debatten att lägga sig ganska snart, eller kommer det att skapas en större oro inom Livets ord och kanske andra evangelikala kretsar, så att det finns behov av mer samtal? Mitt intryck rent allmänt är att det behovet signaleras mer inom Livets ord och andra evangelikala grupper än från katolskt håll.

När det gäller skillnaderna mellan katoliker och evangelikala så finns det några frågor som Ulf Jonsson anser lyfts fram oförtjänt ofta, såsom påvens ställning och relationen till helgonen och Maria.
– Från evangelikalt håll har man ofta en överdriven föreställning om påvens betydelse. Det har väl delvis att göra med att vi lever i en medial tid då ledarfigurer får en central roll. Det främjar föreställningen om att påven skulle styra allt, vilket är en överdriven bild, säger han.
– När det gäller helgonen och Maria är skillnaderna mellan oss nog inte så stora, om man ser till vad vi menar med "helgonen" och om man ser till vilken roll Maria har i frälsningshistorien. Sedan är det så att helgonen och Maria ofta tillmäts en väldigt stor roll i katolskt tro. Men det ät bara att titta i en lärobok om katolsk troslära eller för den delen katekesen, så ser man att de upptar en väldigt liten plats, kanske två procent. Ändå lyfts de i samtalet fram som om de hade en dominerande ställning.

Om Ulf Jonsson skulle ta fram det område där han själv ser de stora skillnaderna, så handlar det om relationen mellan Bibeln och sakramenten.
– Den katolska tron har mer sitt hjärta i det sakramentala, som i eukaristin, medan den evangelikala teologin centrerar kring bibelordet. Det tror jag är en skillnad som är mycket mer central än påven och helgonen.

David Högfeldt
Samuel Teglund
Eva Janzon
Mårten Gudmundhs
redaktionen@varldenidag.se

Över: Joel Sjöberg, foto: privat. Mitten: Tomas Dixon, foto: David Högfeldt. Under: Ulf Jonsson. Foto: arkiv

Andens besökelsetid pågår i denna stund

Ledare Gud är både tre och en. Vi tror på en Gud, som uppenbarar sig i tre personer, Fadern, Sonen och... lördag 1/8 00:00

Färska tigerbilder ger hopp i västra Thailand

Tigrar har synts i en region i västra Thailand för första gången på fyra år, något som ger hopp om... måndag 3/8 07:00

Ideologi ännu tydligare på reducerat Pride

Ledare Nästan alla offentliga arrangemang denna vår och sommar ställs in. Stockholm Pride genomförs dock... torsdag 30/7 00:00

Varför visar sig inte Gud tydligare?

Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt