Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Samkönade äktenskap i HD

Har delstaterna rätt att avgöra om samkönade par får gifta sig eller inte? USA:s högsta domstol börjar i veckan behandla två fall som kan få en avgörande inverkan när det gäller äktenskapslagstiftningen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 25 mar 2013

Det är två konkreta rättsfall som nu ska prövas i Högsta domstolen.  Det handlar om Hollingsworth vs Perry, som ifrågasätter Kaliforniens Proposition 8 – där äktenskap definieras som ett förbund mellan man och kvinna – samt U.S. vs Windsor, där den federala äktenskapslagen Defense of Marriage Act, Doma, utmanas.

President Barack Obama vände under valrörelsen förra året och förklarade att han personligen nu är för homosexuellas rätt att gifta sig, men han har fram tills för några veckor sedan hållit fast vid att det är delstaterna som avgör den egna lagstiftningen i frågan. 28 februari förklarade Obamas justitiedepartement att regeringen stöder kravet på att Proposition 8 ska upphävas, eftersom det anses vara diskriminerande.
– Jag kände att det var viktigt för oss att uttala vad jag tror och vad den här regeringen står för, sade presidenten efteråt till reportrar i Vita huset, och förklarade att hans åsikt är att det inte finns något bra argument bakom Kaliforniens lagstiftning.
– Men jag är inte en domare. Jag är presidenten, sade Obama.

Invånarna i Kalifornien, en av USA:s mest liberala delstater röstade för propositionen, som innebär att ett tillägg införs i delstatens konstitution för att definiera äktenskapet till att enbart gälla mellan man och kvinna. En lägre federal domstol har dock gått emot delstaten, genom att hävda att delstaten inte har "något legitimt intresse" i att utesluta samkönade par från äktenskap.
Både bland anhängare och motståndare till samkönat äktenskap tror bedömare att Högsta domstolen kommer att ta ställning till om konstitutionen ger delstaterna makten sista ordet i äktenskapsfrågan.

I dag är samkönade äktenskap inte tillåtna i 41 av 50 delstater, men den politiska och folkliga opinionen svänger allt mer åt att den traditionella äktenskapssynen är diskriminerande.
Det är nu övervikt för anhängarna till samkönade äktenskap, enligt en nationell opinionsundersökning som presenterades av Fox News i förra veckan. 49 procent är för en legalisering och 46 procent emot. För tio år sedan visade en motsvarande undersökning att 32 procent var för en lagändring.
53 procent säger att varje delstat bör ha rätten att själv avgöra frågan, rapporterar Fox News.

I Republikanska partiet vacklar nu också motståndet, delvis till följd av den identitetskris som uppstått i partiet efter förlusten i presidentvalet och rädslan för att tappa mark bland yngre väljare, där stödet för samkönade äktenskap stadigt växer. Många framträdande namn inom partiet har svängt i frågan den senaste tiden. Inte minst väckte det stor uppmärksamhet när senator Rob Portman för en dryg vecka sedan förklarade att han ändrat sin inställning, på grund av att hans egen son är homosexuell. Nu vill senatorn att alla ska ha möjlighet att gifta sig. Det diskuteras nu också till och med om nästa republikanska partikandidat möjligen kan komma att vara för samkönade äktenskap.
I förra veckan arrangerade juridiska trosfrihetsorganisationen Alliance Defending Freedom, ADF, och konservativa tankesmedjan The Heritage Foundation ett seminarium i frågan, där bland andra juridikprofessor John C. Eastman medverkade.
– Jag tror att domstolen till slut kommer att konfrontera den tunga frågan: Är det ett brott mot rättsprinciperna eller allas lika rättigheter att hålla fast vid det traditionella äktenskapet, eller för att formulera om det, säger konstitutionen att det traditionella äktenskapet är emot konstitutionen? Och jag tror att domstolen till slut kommer att säga nej till det, sade Eastman, rapporterar Christian Post.

Austin Nimocks, advokat vid ADF, kommer att försvara Proposition 8 inför domstolen. Han menar att argumentet att samkönade äktenskap skulle vara en grundläggande rättighet enligt konstitutionen inte är hållbart.
– Du kan inte hitta en djupt rotad tradition och historia av samkönade äktenskap i vårt lands historia. Äktenskapet är vad det alltid har varit, sedan tidens början, säger Nimocks, enligt Christian Post.
Domstolens utslag väntas i juni.

Evangelisation – nej tack?

Ledare Forskningsinstitutet Barna Group har på uppdrag av Alpha USA gjort en undersökning av kristnas tankar kring evangelisation. Det mest omskakande...

Efter Strandhälls Orbán-attack – får brev från ungersk minister

Familjepolitik. Vi respekterar er politik – kan inte ni respektera vår? Det skriver Ungerns familjeminister till Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll...