Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.
Jakobsbrev 3:13

Världen idag

Foto: Lennart Sacrédeus

Samiskt kristet helande och ny samisk psalmbok

KIRUNA. Sagastallamat är ett samiskt ord för goda samtal baserat på tanken att alla ska komma till tals och beaktas innan man kommer överens.

Nyheter · Publicerad 00:00, 17 okt 2011

Till ett sådant Sagastal-lamat samlades i Kiruna i veckan ett 60-tal deltagare för överläggningar om samerna och Svenska kyrkan, den första större konferensen på nationell nivå. På plats fanns representanter för samerna och samiskt kyrkoliv i Sverige, Norge och Finland, samiska rådet i Svenska kyrkan samt ledande företrädare i kyrkan som ärkebiskop Anders Wejryd, Luleå stifts biskop Hans Stiglund och ledamöter av kyrkostyrelsen.

Ole Mathis Hetta, norsk same, berättade om samerna som ett kristet folk. Särskilt kom han in på buorideapmi, samiska för helande, en levande tradition som bland Nordens samer att i den Treenige Gudens namn be för andra männniskor med handpåläggning.
– Det finns inget löfte om att göra någon frisk, men att göra gott, att be för en medmänniska, be för helande och att kunna försonas med sin livssituation och kunna göra det åperstående lilvet bättre. Buorideapmi griper in i kroppsliga, mentala, sociala och andliga processer, något som allmänmedicinen i Nordnorge som Tromsö lasarett helt bejakar som kompletterande medicinering.

I anslutning till en nattvardsmässa i Kiruna kyrka, ledd av ärkebiskopen och Luleå stifts samepräst Birgitta Simma, togs en nordsamisk provpsalmbok i bruk för första gången. Johannes Marainen från Göteborg och bördig från Kirunatrakten kunde med glädje presentera arbetet bakom den nya psalmboken.
– Det övergripande syftet med Sagastallamant är att klarlägga hur Svenska kyrkan tydligare ska kunna inkludera samiskt liv, samisk andlighet och samisk kultur i sin verksamhet. Det handlar både om att samer ska känna sig mer hemma inom Svenska kyrkan och att Svenska kyrkan ska lära sig av samernas erfarenheter, framhöll professor Carl-Reinhold Bråkenhielm och teologie doktor Göran Möller, ledamot respektive sekreterare i teologiska kommittén i Svenska kyrkan som arrangerande den samiska kyrkokonferensen.
Förre biskopen i Härnösand Karl-Johan Tyrberg berättade om det arbete som låg bakom den uppmärksammade försoningsgudstjänsten mellan samerna och Svenska kyrkan i Undersåkers kyrka i Åredalen i Jämtland på Marie Bebådelsedag för tio år sedan:

Erkännandet av de fel och övergrepp som skett från Svenska kyrkans sida ägde rum i form av en dialog, berättade han och tillade:
– Det som hänt har inträffat och det gäller att erkänna vad som var fel. Samtidigt får inte detta stå i vägen för en gemensam framtid.
Ärkebiskop Anders Wejryd menade att det finns en illusion i Sverige om att i grunden vara ett enhetssamhälle och aldrig en kolonialmakt. Därför påminde han om rikskanslern Axel Oxenstiernas ord på 1600-talet om att "i Norrland hava vi vårt Indien".

Lennart Sacrédeus
redaktionen@varldenidag.se

100-årig demokrati lider av allvarliga skavanker

Ledare En ny riksdag har öppnats och vi har påmints om att det är 100 år sedan den parlamentariska... lördag 18/9 00:10

Klimat i hetluften verkar inte hjälpa miljöpartier

Politik. Klimatfrågan lyfts ofta fram i medierapporteringen och är viktig för många väljare, men... söndag 19/9 12:00

Ryska valet inte spännande förrän efteråt: ”Riggat system”

Politik. En del vill inte ens se röstningen till Rysslands parlament som ett val, andra kallar det fars. Men... lördag 18/9 20:00

IMF-chefen anklagas för Kina-påtryckningar

Utredning. Världsbankens ledning pressade sin personal att skönmåla Kina när de skulle göra rankinglistan... lördag 18/9 16:00

Bevara mitt hjärta – därifrån utgår livet

Missionsglimten – Hallå? Hej, syster, hur mår du? Jag har saknat dig! Jag blir alltid så glad, uppmuntrad, fylld... lördag 18/9 00:00

Lyckligtvis är Gud inte som du och jag.

Ungkrönika lördag 18/9 00:00

Allt fler kommuner drar in stöd till religiösa aktörer

Kartläggning. Allt fler kommuner drar in bidrag till föreningar med religiös huvudman, oavsett om verksamheten... lördag 18/9 12:00

När två världsbilder kolliderar

Israelkrönika Jakten på de sex terrorister som rymde från Gilboafängelset i Israel förra veckan har fullständigt...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier