Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Foto: Lennart Sacrédeus

Samiskt kristet helande och ny samisk psalmbok

KIRUNA. Sagastallamat är ett samiskt ord för goda samtal baserat på tanken att alla ska komma till tals och beaktas innan man kommer överens.

Nyheter · Publicerad 00:00, 17 okt 2011

Till ett sådant Sagastal-lamat samlades i Kiruna i veckan ett 60-tal deltagare för överläggningar om samerna och Svenska kyrkan, den första större konferensen på nationell nivå. På plats fanns representanter för samerna och samiskt kyrkoliv i Sverige, Norge och Finland, samiska rådet i Svenska kyrkan samt ledande företrädare i kyrkan som ärkebiskop Anders Wejryd, Luleå stifts biskop Hans Stiglund och ledamöter av kyrkostyrelsen.

Ole Mathis Hetta, norsk same, berättade om samerna som ett kristet folk. Särskilt kom han in på buorideapmi, samiska för helande, en levande tradition som bland Nordens samer att i den Treenige Gudens namn be för andra männniskor med handpåläggning.
– Det finns inget löfte om att göra någon frisk, men att göra gott, att be för en medmänniska, be för helande och att kunna försonas med sin livssituation och kunna göra det åperstående lilvet bättre. Buorideapmi griper in i kroppsliga, mentala, sociala och andliga processer, något som allmänmedicinen i Nordnorge som Tromsö lasarett helt bejakar som kompletterande medicinering.

I anslutning till en nattvardsmässa i Kiruna kyrka, ledd av ärkebiskopen och Luleå stifts samepräst Birgitta Simma, togs en nordsamisk provpsalmbok i bruk för första gången. Johannes Marainen från Göteborg och bördig från Kirunatrakten kunde med glädje presentera arbetet bakom den nya psalmboken.
– Det övergripande syftet med Sagastallamant är att klarlägga hur Svenska kyrkan tydligare ska kunna inkludera samiskt liv, samisk andlighet och samisk kultur i sin verksamhet. Det handlar både om att samer ska känna sig mer hemma inom Svenska kyrkan och att Svenska kyrkan ska lära sig av samernas erfarenheter, framhöll professor Carl-Reinhold Bråkenhielm och teologie doktor Göran Möller, ledamot respektive sekreterare i teologiska kommittén i Svenska kyrkan som arrangerande den samiska kyrkokonferensen.
Förre biskopen i Härnösand Karl-Johan Tyrberg berättade om det arbete som låg bakom den uppmärksammade försoningsgudstjänsten mellan samerna och Svenska kyrkan i Undersåkers kyrka i Åredalen i Jämtland på Marie Bebådelsedag för tio år sedan:

Erkännandet av de fel och övergrepp som skett från Svenska kyrkans sida ägde rum i form av en dialog, berättade han och tillade:
– Det som hänt har inträffat och det gäller att erkänna vad som var fel. Samtidigt får inte detta stå i vägen för en gemensam framtid.
Ärkebiskop Anders Wejryd menade att det finns en illusion i Sverige om att i grunden vara ett enhetssamhälle och aldrig en kolonialmakt. Därför påminde han om rikskanslern Axel Oxenstiernas ord på 1600-talet om att "i Norrland hava vi vårt Indien".

Lennart Sacrédeus
redaktionen@varldenidag.se

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...

Sparare kan tänka sig offra chipsen

Godis, hämtmat och uteluncher är sådant som många kan tänka sig offra för att spara mer. Män har större sparmarginaler än kvinnor och kan i snitt...