Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Foto: Lennart Sacrédeus

Samiskt kristet helande och ny samisk psalmbok

KIRUNA. Sagastallamat är ett samiskt ord för goda samtal baserat på tanken att alla ska komma till tals och beaktas innan man kommer överens.

Nyheter · Publicerad 00:00, 17 okt 2011

Till ett sådant Sagastal-lamat samlades i Kiruna i veckan ett 60-tal deltagare för överläggningar om samerna och Svenska kyrkan, den första större konferensen på nationell nivå. På plats fanns representanter för samerna och samiskt kyrkoliv i Sverige, Norge och Finland, samiska rådet i Svenska kyrkan samt ledande företrädare i kyrkan som ärkebiskop Anders Wejryd, Luleå stifts biskop Hans Stiglund och ledamöter av kyrkostyrelsen.

Ole Mathis Hetta, norsk same, berättade om samerna som ett kristet folk. Särskilt kom han in på buorideapmi, samiska för helande, en levande tradition som bland Nordens samer att i den Treenige Gudens namn be för andra männniskor med handpåläggning.
– Det finns inget löfte om att göra någon frisk, men att göra gott, att be för en medmänniska, be för helande och att kunna försonas med sin livssituation och kunna göra det åperstående lilvet bättre. Buorideapmi griper in i kroppsliga, mentala, sociala och andliga processer, något som allmänmedicinen i Nordnorge som Tromsö lasarett helt bejakar som kompletterande medicinering.

I anslutning till en nattvardsmässa i Kiruna kyrka, ledd av ärkebiskopen och Luleå stifts samepräst Birgitta Simma, togs en nordsamisk provpsalmbok i bruk för första gången. Johannes Marainen från Göteborg och bördig från Kirunatrakten kunde med glädje presentera arbetet bakom den nya psalmboken.
– Det övergripande syftet med Sagastallamant är att klarlägga hur Svenska kyrkan tydligare ska kunna inkludera samiskt liv, samisk andlighet och samisk kultur i sin verksamhet. Det handlar både om att samer ska känna sig mer hemma inom Svenska kyrkan och att Svenska kyrkan ska lära sig av samernas erfarenheter, framhöll professor Carl-Reinhold Bråkenhielm och teologie doktor Göran Möller, ledamot respektive sekreterare i teologiska kommittén i Svenska kyrkan som arrangerande den samiska kyrkokonferensen.
Förre biskopen i Härnösand Karl-Johan Tyrberg berättade om det arbete som låg bakom den uppmärksammade försoningsgudstjänsten mellan samerna och Svenska kyrkan i Undersåkers kyrka i Åredalen i Jämtland på Marie Bebådelsedag för tio år sedan:

Erkännandet av de fel och övergrepp som skett från Svenska kyrkans sida ägde rum i form av en dialog, berättade han och tillade:
– Det som hänt har inträffat och det gäller att erkänna vad som var fel. Samtidigt får inte detta stå i vägen för en gemensam framtid.
Ärkebiskop Anders Wejryd menade att det finns en illusion i Sverige om att i grunden vara ett enhetssamhälle och aldrig en kolonialmakt. Därför påminde han om rikskanslern Axel Oxenstiernas ord på 1600-talet om att "i Norrland hava vi vårt Indien".

Lennart Sacrédeus
redaktionen@varldenidag.se

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Skolor ska få hjälp att förebygga våld

Våldsdåd. På kort tid har Sverige skakats av flera våldsdåd i skolmiljö. Nu vill regeringen stärka säkerheten... söndag 26/6 18:00

WHO i krismöte om apkoppor

Smitta. Med anledning av den snabba spridningen av apkoppor kommer Världshälsoorganisationen WHO under... söndag 26/6 12:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Snart hålls årlig gudstjänst för Sveriges ofödda barn

Prolife. Den 3 juli hålls en gudstjänst i Holmstrand till minne av de barn som inte fått födas i vårt land.... lördag 25/6 18:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier