Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Samfund förbereder sig för corona – krismöte i EFK

Hur ser beredskapen mot coronaviruset ut i våra trossamfund? Hur blir det med sommarens konferenser och med stora samlingar framöver? Världen idag har talat med representanter för Evangeliska frikyrkan och Pingst FFS.

Nyheter · Publicerad 07:00, 4 mar 2020

Evangeliska Frikyrkan har gått ut med riktlinjer och information till sina anställda efter ett krismöte i beredskapsgruppen på måndagen.

– Vi har skickat ut Folkhälsomyndighetens råd för att medvetandegöra och tydliggöra hur alla kan förhindra smittspridning. Vi har ett uppdrag att följa utvecklingen så att vi är beredda och kan kommunicera snabbt till våra anställda om situationen förändras, säger Kate Almroth som är kommunikations- och insamlingschef på EFK.

Samfundet följer alltid UD:s reserekommendationer och har även egna resepolicys.

– Vi gör alltid en riskanalys innan utlandsresor får genomföras. Ibland får vi information internt från våra partners i andra länder innan UD går ut med information.

Inför stora event, som kongressen i maj och Torpkonferensen i sommar, håller man sig uppdaterad om myndigheternas rekommendationer.

– Beroende på situationen då kommer vi att ha en beredskap för hur vi hanterar att stora grupper samlas. I dagsläget har vi inga riktlinjer för detta, säger Kate Almroth.

Kommer ni att gå ut med några direktiv till församlingarna hur de ska hantera gudstjänster, servering med mera?

– Vi kommunicerar först och främst med den centrala organisationen, men det kan bli aktuellt att gå ut med information till församlingarna och förstärka de rekommendationer som finns i samhället.

Pingst FFS och biståndsorganisationen PMU har gått ut med en uppmaning till alla anställda att vidta försiktighetsåtgärder och att undvika privatresor till riskområden.

En allmän information finns även på hemsidan, som kan vara till hjälp för församlingarna. Den har tagits fram efter ett krismöte på måndagen med övriga organisationer på Ekumeniska centret i Stockholm.

På centret finns en gemensam krisgrupp, där organisationer som Equmeniakyrkan, Svenska Missionsrådet, Diakonia, Sveriges kristna råd, Katolska ekumeniska nämnden, med flera, ingår.

– Vi informerade om läget och diskuterade sinsemellan vilka åtgärder som kan bli aktuella om läget blir allvarligare, säger Dag Bohlin, säkerhetsansvarig för Pingst/PMU.

För närvarande planerar man inte att ställa in några möten eller andra samlingar inom Pingst, utan beräknar att kunna genomföra dem enligt plan.

– Vi väldigt observanta på de råd som UD och Folkhälsomyndigheten går ut med. Vi gör inga resor till de fyra riskområdena i normala fall.

Hillsong Sverige skickade ett mejl under tisdagen till alla sina besökare, med rekommendationer om att stannna hemma i två veckor efter hemkomst om man varit i något av de drabbade områdena.

– Vi rekommenderar människor att skaffa sig nödvändig information och inte drabbas av rädsla, säger pastor Andreas Nielsen.

Vi har ett uppdrag att följa utvecklingen så att vi är beredda och kan kommunicera snabbt till våra anställda om situationen förändras

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00