Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Samband mellan tidig sexdebut och riskbeteende

Nära var tredje svensk 15-åring har haft samlag. Det visar en enkätundersökning där 2 200 unga fått svara på frågor om livsstil och sex. Undersökningen visar också att de som gör sin sexdebut tidigt i större utsträckning uppvisar riskbeteenden på andra områden av livet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 27 apr 2012

130 slumpvis utvalda skolor ingår i studien vars resultat publiceras i Scandinavian journal of caring sciences. 33 procent av flickorna och 32 procent av pojkarna som svarat i undersökningen har haft sin samlagsdebut vid 15 års ålder och i många fall redan som 14-åringar eller yngre. Och det finns en tydlig koppling mellan tidig sexdebut och riskbeteenden på andra områden. Ju tidigare en ung person haft samlag, desto vanligare var det att man rökte eller snusade, hade erfarenheter av att ha supit sig full vid flera tillfällen, hade använt hasch eller marijuana, varit inblandad i slagsmål eller hade haft fysiska skador som krävt någon form av medicinsk vård, skriver Upsala Nya Tidning.

– Mest anmärkningsvärt är nog att ungdomar som haft en tidig samlagsdebut själva oftare skattar sin allmänna hälsa och sitt psykiska välbefinnande som sämre än vad deras jämnåriga kamrater gör. Detta gäller i synnerhet för flickorna, säger barnmorskan Marlene Makenzius, utredare vid Statens folkhälsoinstitut och doktorand vid Uppsala universitet, till tidningen.

Mer än varannan tonårsflicka som haft samlag när de var 14 år eller yngre uppgav att de rökte regelbundet och en ännu större andel sa att de hade supit sig fulla flera gånger. Bland de som ännu inte haft sex som 15-åringar svarade var åttonde på liknande vis.

Också relationen till skolan var betydligt sämre i den grupp som hade gjort en tidig sexdebut, många ansåg att skolarbetet var svårt och att de troligen inte skulle satsa på en akademisk utbildning längre fram.

Makenzius säger till UNT att resultatet från studien inte innebär att den tidiga samlagsdebuten är själva orsaken till problemen eller att alla tonåringar med tidig samlagsdebut har ett riskbeteende. Hon vill dock att uppgifterna ska göras kända för skolhälsa, ungdomsmottagningar och andra som möter unga. Det behövs en helhetssyn på ungas livssituation för att bättre kunna hjälpa menar hon och tar som exempel ett rådgivande samtal om kondomanvändning med en ung person som haft oskyddat sex i samband med berusning.

- Då kan det vara svårt att få honom eller henne att börja använda kondom om man inte först tar itu med problemet med alkoholen. Det är viktigt att identifiera och hantera problem som kan utgöra hinder för en beteendeförändring. Genom att se till helheten visar man också ett genuint intresse att hjälpa, vilket kan underlätta de fortsatta samtalen, säger hon.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...