HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Synen på kärnfamiljen har utmärkt Kristdemokraterna under lång tid och också gjort att många personer valt att fortsätta rösta på partiet. Nu vill partistyrelsen omdefiniera partiets familjepolitik, särskilt när det gäller adoption och äktenskap. Bilden är från partiets Första maj-tåg i Uppsala tidigare i år. Foto: Samuel Björk / Arkiv

Så vill KD-ledningen förändra familjesynen

KD-ledarens uttalande i förra veckan om att partiet borde ställa sig bakom dagens lagstiftning och låta homosexuella par adoptera barn rörde upp känslor bland både väljare och gräsrötter. Nu kan Världen idag berätta att partiets syn på familjen kan komma ändras om partistyrelsen får igenom sitt förslag till principprogram på rikstinget senare i år.

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 aug 2015

I förra veckan rördes känslorna upp bland KD-väljare när partiets ordförande Ebba Busch Thor citerades om sin syn på adoptionslagstiftningen.

Under en utfrågning på Stockholm pride menade hon att partiet borde ställa sig bakom gällande lagstiftning, som ger homosexuella par möjlighet att adoptera barn.

– Jag personligen är till exempel tydlig med att jag tycker att Kristdemokraterna ska ställa sig bakom homosexuellas rätt att adoptera, och därmed ändra hållning i den frågan, sa hon i utfrågningen.

Uttalandet fick mycket kritik då partiets nuvarande politik är den motsatta.

I partiets principprogram går det under rubriken Familj (kapitel 4.1) att läsa följande:

”Vid adoptioner ska eftersträvas att barnet får en ny mamma och pappa som ersättning för de biologiska föräldrarna.”

Och på partiets hemsida utvecklar man resonemanget:

”Ingen vuxen har rätt till barn, men varje barn har rätt till sina föräldrar. Det är Kristdemokraternas utgångspunkt i adoptionsfrågan. Fokus i alla adoptionsärenden ska vara barnets bästa. En adoption är oåterkallelig och fordrar att även andra lämpliga insatser noggrant har övervägts. Då barn förlorat sina biologiska föräldrar tycker vi att man ska försöka ge barnet en situation som är så lik den som barnet har förlorat som möjligt, alltså en mamma och en pappa.”

Enligt tidningen Dagen är frågan redan beredd i partistyrelsen inför rikstinget i mitten av oktober. Det ska handla om ett svar på en motion från KDU-ordföranden i Lund, och det bekräftas av partiets vice ordförande och familjepolitiske talesperson, Emma Henriksson. Motionen har ännu inte offentliggjorts inför rikstinget.

Flera ledamöter av partistyrelsen som Världen idag har varit i kontakt med ställer sig bakom Busch Thors uttalande och menar att partiet borde ändra sig i frågan.

En av dem är Erik Slottner, ersättare i partistyrelsen och tidigare KDU-ordförande.

– Jag ställer mig bakom dagens lagstiftning och därmed Ebbas uttalande. Det handlar dock inte om att ge någon rätt att adoptera utan att ge rätten att bli prövad som adoptivförälder, det är en väldigt stor skillnad, säger han till Världen idag.

Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryd och ordinarie ledamot i partistyrelsen, är av en annan åsikt och säger till Världen idag att han själv inte var närvarande vid mötet med partistyrelsen då svaret på motionen skrevs.

– Min principiella uppfattning i frågan är att sätta barnets rätt i det främsta rummet. När samhället tar på sig rätten att bestämma över när ett barn ska få "nya" föräldrar, bör samhället också sträva efter att ge barnet ersättning för det som gått förlorat, vilket i de allra flesta fall är en mamma och en pappa, säger Germundsson till Världen idag.

Han fortsätter:

– Den uppfattningen, om barnets rätt till en mamma och en pappa, hoppas jag att partiet ska hålla fast vid.

Världen idag kan nu berätta att ett förslag till nytt principprogram har skickats ut till ombuden för det kommande rikstinget. I det nästan 50 sidor långa dokumentet finns några avgörande skillnader från innan när det gäller partiets syn på familjen.

I frågan om adoptioner, har partistyrelsen valt att inte ha med någon skrivning om adoption, mer än att det ska vara ett subventionerat alternativ vid ofrivillig barnlöshet.

Emma Henriksson säger till Världen idag att partiets syn, tillsammans med flera andra remissinstanser som var kritiska till så kallade homoadoptioner, har ändrats sedan lagen trädde i kraft.

– Det frågan handlar om är om man ska få möjlighet att ansöka om att bli prövad som adoptivförälder. Där har vi tidigare sagt att en ensamstående ska få den rätten. Sedan ska utgångspunkten alltid vara barnets bästa. En adoption kommer aldrig till stånd för att vuxna vill ha barn utan för att ett barn har förlorat en förälder. Det måste alltid vara barnets bästa som styr.

Vad vill du säga till gräsrötter och väljare som är oroliga att partiet överger tidigare värderingar?

– Utgångspunkten i all familjepolitik kommer alltid vara barnens bästa. När vi tog ställning för att man inte skulle ändra lagstiftningen så att homosexuella skulle få rätt att prövas som adoptivföräldrar, så pekade både vi och ett antal remissinstanser på att det skulle kunna innebära en situation där flera länder skulle säga nej till att adoptera barn till Sverige och den problematiken finns fortfarande till viss del, men är inte lika utbredd som man trodde, säger Emma Henriksson.

Hon förklarar att flera av remissinstanserna som liksom KD tidigare hade farhågor, nu har ändrat synen och säger att man måste göra bedömningen från varje barns situation.

– Om man lever tillsammans med en person av samma kön kan det ur barnets perspektiv innebära en större trygghet än den situation barnet kommer från, säger Emma Henriksson.

Henriksson poängterar också att principprogrammet fortfarande är under pågående behandling och att det är rikstinget i oktober som har det slutgiltiga beslutsmandatet.

En annan förändring i partiprogrammet gäller synen på äktenskap. I det nuvarande programmet står det så här:

”Stabila och fungerande familjer är bra för både barn och vuxna och en förutsättning för ett gott samhälle. Äktenskapet är den tryggaste juridiska formen för samlevnad mellan man och kvinna.”

Det avsnittet föreslår partistyrelsen ska ändras på följande sätt:

"Familjen bestående av barn och deras föräldrar, är en naturlig gemenskap som förtjänar samhällets stöd och uppmuntran. Det bör finnas en civilrättslig giftermålsbalk som gäller för både olikkönade och samkönade par. Med en sådan ordning ansvarar staten för det juridiska giftermålet, medan vigselgudstjänster vid ingående av äktenskap och andra betydelsefulla ceremonier är en fråga för religiösa samfund, andra sammanslutningar och för parterna själva.

Samhället ska framhålla att en medveten vilja till stabil familjegemenskap bäst markeras genom äktenskap och giftermål."

Rikstingsombud och partiföreträdare som Världen idag har varit i kontakt med är upprörda över det som uppfattas som en kovändning.

– Jag har blivit helt nedringd av oroliga kollegor från runt om i landet, säger en kommunpolitiker som vill vara anonym.

– Flera konstaterar att nu ger de upp, om det blir så här.

Ett av ombuden som Världen idag talat med är kritisk till de föreslagna förändringarna.

– Jag tycker partiet bör lyfta fram äktenskapets roll i samhället och hänvisa till betydelsen av att alla barn har en mamma och en pappa.

Mikael Oscarsson, riksdagsledamot för partiet sedan 1998, menar att det inte finns någon anledning för partiet att ändra sig i de aktuella frågorna.

– Jag tycker att vi ska hålla fast vid den linje som vi har haft förut, att homosexuella inte ska adoptera vid internationella adoptioner. Det finns ingen anledning att ändra på KD:s familjepolitik som har sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention, att man ska sätta barnets väl först, säger Oscarsson till Världen idag.

Han poängterar att sedan lagen kom till 2003 så har inget samkönat par fått en internationell adoption godkänd genom adoptionscentrum.

– Det sker inga sådana adoptioner, givarländerna motsätter sig sådana adoptioner och vår ståndpunkt har vi på goda grunder argumenterat för i många år, och kommer att fortsätta med.

Frågan om äktenskap är tvådelad, enligt Oscarsson.

– Att vi ska ha civilrättslig giftermålsbalk har varit en ståndpunkt som vi har haft under lång tid, precis som i andra länder i Europa. Däremot tror jag att det kommer att finnas en majoritet på rikstinget som vill behålla skrivningen om äktenskapet som något mellan en man och kvinna. Det är ju en väldigt välgrundad uppfattning i vårt parti, säger Mikael Oscarsson.

Många av Världen idags läsare reagerade kraftigt på artikeln om Ebba Busch Thors uttalande och på tidningens Facebooksida har flera kommenterat vändningen.

”Finns ju inget skäl att rösta på KD längre, de tycker ju precis likadant som övriga partier från VP till M, möjligen SD undantagen. Tragiskt när allt är populism.” skrev en läsare.

”Besvikelsen är stor! Hade nog varit bättre med Jakob [Forssmed som partiledare, red anm]. Känns helt fel att jobba för KD när man hela tiden ska vara pk”, skriver en annan.

Kristdemokraterna möts till riksting i Västerås den 8-11 oktober då principprogram, motioner och stadgar ska behandlas. I höst väljs inte något presidium eller övriga ledamöter till partistyrelsen då detta skedde i samband med det extra rikstinget tidigare i år.

Rikstingsombuden har till och med den 9 augusti på sig att lämna yrkanden på partistyrelsens förslag på reviderat principprogram.

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se 

 

Läs mer 
• KD-ideolog: Avviker från kristdemokratisk ideologi 
Direktiven: Ideologiska grunden ligger fast 
Siewert Öholm: Upp på vägen nu Ebba 
Ledare. Lukas Berggren: Har mamma och pappa blivit oviktiga för KD?

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...