Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Så tänker frikyrkorna om nattvard under pandemin

Nyligen prickades en präst i Svenska kyrkan för att ha anordnat en digital nattvard. Den utdragna pandemin väcker frågorna i kyrkorna om hur man ska hantera ett så viktigt moment som samtidigt har med närhet och hygien att göra. Världen idag har kollat med några frikyrkor centralt hur man resonerar.

Nyheter · Publicerad 12:10, 4 dec 2020

Det var domkapitlet som utdelade en skriftlig erinran till en präst i Stockholms stift sedan denne anordnat en digital nattvard.

– Jag ser just nu väldigt mycket ensamhet, ångest, isolering och en stor längtan efter gemenskap. Avsikten var att försöka nå människor med helighet och gemenskap i en tid då det är svårt att träffas fysiskt, säger prästen till Kyrkans Tidning.

Domkapitlet anser att personen brutit mot sitt prästlöfte och att det enligt Svenska kyrkans syn inte är möjligt att fira nattvard på distans.

Ulrik Josefsson, teolog och lärare på pastors- och ledarutbildningen ALT, betonar att förhållningssättet till nattvarden i stor utsträckning beror på kyrkosyn.

– Kyrkor med episkopal ordning lägger större vikt vid den kyrkliga organisationen och ämbete som bärare av vad kyrkan är. I kongregationalistiska samfund ligger fokuset mer på det relationella och det personliga Gudsmötet.

Lisa Fredlund på Evangeliska frikyrkans Sverigeprogram säger att de lokala församlingarna inom EFK avgör om man firar nattvard och på vilket sätt det sker. När pandemin bröt ut var det många som helt enkelt gjorde ett uppehåll i nattvardsfirandet, men när situationen nu blivit långvarig upplever hon att församlingarna funderar på hur man kan skapa utrymme för nattvard, trots viruset.

– För oss är det mer en praktisk fråga än en teologisk och vi försöker hjälpas åt att tänka kreativt. Nattvarden är en gemenskapsmåltid och sker i ett forum där man upplever gemenskap. Vi tror inte att Gud är begränsad av den här tiden utan att han har vägar och vill välsigna även genom digitala forum.

Pingstledaren Daniel Alm säger att man inom pingströrelsen ser positivt på digitalt nattvardsfirande under pandemin. I en del församlingar används så kallade ”fellowship cups”, ett slags kit där varje person får en egen liten bägare och oblat.

– I vår teologi symboliserar brödet och vinet det som är en verklighet, att Jesus närvarar genom sin Ande. Vi har inte en sakramental nattvardssyn, men jag skulle inte heller kalla den symbolisk. Genom Andens närvaro tror vi att nattvardsfirandet är mer än en symbol, att det rymmer närvaro.

Daniel Alm berättar att de haft uppe nattvardsfrågan vid flera tillfällen under pandemin när han kommunicerat med rörelsens pastorer digitalt.

– Vi har utfärdat en viss varning för att banalisera nattvarden. Det är viktigt att vara noggrann med tillfället, att man är tydlig och att man läser instiftelseorden.

Också inom Equmeniakyrkan är det upp till varje församling om man firar nattvard eller inte under pandemin. När det sker rekommenderar man att avstå från att dricka vinet direkt ur bägaren och uppmanar till att i stället doppa brödet i kalken.

På sin webbplats ger man också flera andra råd kring nattvarden, bland annat möjligheten att ”bara” dela brödet med varandra, något som ändå kan bli en ”full” nattvard, menar man. Dessutom betonas återkommande vikten av god handhygien.

Vi tror inte att Gud är begränsad av den här tiden utan att han har vägar och vill välsigna även genom digitala forum.

Joggande judinna mördad – ett offer för tystnadskultur

Israelkommentar Den 20 december 2020 är israeliska sexbarnsmamman Esther Horgan ute på sin vanliga joggingrunda.... torsdag 14/1 00:00

Ekumenisk bönevecka för kristen enhet

Bön. Den årliga böneveckan för kristen enhet genomförs den 18-25 januari i mer än 120 länder. Även om vi... fredag 15/1 20:00

Sönderfall i samhällen ger oss viktig lärdom

Ledare Historien visar att det inte går att gardera sig, att bygga murar mot faror eller säkerhetsnät mot... torsdag 14/1 00:00