Jag längtar efter din frälsning, Herre, din undervisning är min glädje.
Psaltaren 119:174

Världen idag

Så här diskrimineras Sveriges hemmafamiljer

Nyheter · Publicerad 09:12, 12 maj 2008

Så här diskrimineras
Sveriges hemmafamiljer Familjer som själva sköter sin barnomsorg diskrimineras systematiskt i det svenska samhället. Världen idag ger en översikt av det system som satt skottpengar på hemmafamiljen Skattesystemet
Sedan sambeskattningen avskaffades 1971 har Sverige ett skattesystem som missgynnar familjer med en inkomst. Så här går det till:
En familj med två löner kan göra två grundavdrag och två jobbskatteavdrag innan man börjar betala inkomstskatt. Hemmafamiljen kan å sin sida bara göra dessa avdrag för den arbetande föräldern. Hemmafamiljen måste därför börja betala skatt vid ett mycket lägre belopp än vad tvålönefamiljen gör. Man tvingas också börja betala statlig skatt från en mycket lägre total bruttoinkomst än tvålönefamiljen.
Exempel: Om makarna i en tvålönefamilj tjänar totalt 40 000 kronor (20 000 vardera) så tvingas familjen betala sammanlagt 10 060 kronor i skatt. Om ensamförsörjaren i hemmafamiljen tjänar lika mycket (40 000 kronor) blir skatten hela 13 840 kronor.
Trots att familjernas bruttoinkomster är exakt lika stora har tvålönefamiljen kvar 29 940 kronor efter skatt medan hemmafamiljen endast har
26 160 kronor kvar. (Källa: Swedbank)

Socialförsäkringar
Systemet är individualiserat och missgynnar den som saknar en inkomst i eget namn. En nolltaxerad hemmaförälder ställs därför utanför de flesta förmåner som erbjuds genom sjuk- och föräldraförsäkring, men också i fråga om pensions- och arbetslöshetsförsäkring.
För att få del av den höga SGI-nivån i föräldraförsäkringen måste man ha lönearbetat i minst 240 dagar före födseln. Många hemmaföräldrar klarar inte det kriteriet och tvingas därför att ta ut samtliga föräldradagar till den låga dagpenningen, 180 kronor (för barn födda före den 1 juni 1996 är beloppet 60 kronor).
För att få del av sjukpenning kan hemmaföräldern köpa en egen sjukförsäkring hos Försäkringskassan. Denna ger en dagersättning på max 60 kronor om dagen.

Bostadsbidrag
Efter en regeländring 1997 beräknas bostadsbidraget på individuell grund istället för att utgå från familjens sammantagna inkomst. Tidigare började bidraget att trappas av när makarnas sammantagna bruttolön översteg 117 000. Men de nya reglerna innebar att lönen skulle vara så jämnt fördelad som möjligt mellan makarna. Som en konsekvens fick hemmafamiljer i praktiken sitt bidrag minskat redan från 58 500 kronor. Tvåinkomstfamiljer däremot fick sitt bostadsbidrag reducerat först vid 117 000. Resultatet blev att många hemmafamiljer förlorade 11 700 kronor i bostadsbidrag per år.

Socialbidrag
Den som vill söka socialbidrag i Sverige måste stå till arbetsmarknadens förfogande. En förälder som är "arbetsför" men ändå väljer att vara hemma med barn, kan därför inte få socialbidrag, oavsett om familjen har tio barn och lever under existensminimum. Hemmafrufamiljen har således inte ens tillgång till samhällets yttersta skyddsnät mot fattigdom.

Förskolesubventioner
Ett förskolebarn subventioneras med i genomsnitt 150 000 kronor årligen. Den som är hemma med egna barn efter föräldradagarnas slut har hittills fått 0 kronor.
En hemmaförälder får heller aldrig del av de mycket stora belopp som årligen betalas ut för vård av sjukt barn (vab).

Källor: Försäkringskassan, Swedbank, Skatteverket, Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid.

Biverkningar av mindfulness en viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Religionsfrihet nämndes inte i utrikesdeklarationen

Utrikespolitik. För första gången på flera år nämns inte frågan om religionsfrihet eller religiösa minoriteter i... onsdag 24/2 17:00

Linde pressades om bistånd till Islamic Relief

Utrikespolitik. Iran, Turkiet, svenskt bistånd och ett eventuellt svenskt Natomedlemskap var några av de många... onsdag 24/2 16:50

Framgång är inte mätbara resultat, utan äkthet och trohet inför Gud.

Inför söndag 1 Mos 32:22–31 Det blir ingen vändning utan omvändelse. Det blir ingen förändring i samma gamla... torsdag 25/2 00:00

Hur kan vi hjälpa vår son som har ångest?

Familjefrågan. Vår son som är 25 år har mycket ångest. Under mellanstadiet och högstadiet blev han mobbad. Han bor...
Följ Världen idag i sociala medier