HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Att Mitt Romney är mormon hindrar inte att en majoritet av de evangelikala väljarna tänker ge honom sin röst. ”All oro över Romney övervägs av ett större förakt för president Obama”, skriver religions- och kulturskribenten Jonathan Merritt. På bilden besöker Romney en luthersk kyrka i New Hampshire i december 2011. Foto: Charles Krupa / AP / Scanpix

Så får Romney kristnas röster

Om två veckor kan USA ha valt en mormon till president. Trots att den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney tillhör en rörelse som de flesta evangelikala kristna - den breda väljarbasen för partiet - betraktar som en sekt - får han deras röster.

Nyheter · Publicerad 11:00, 24 okt 2012

Efter den tredje och sista debatten mellan Barack Obama och Mitt Romney är det fortfarande jämnt och mycket ovisst inför valet om knappt två veckor.
I valrörelsen har en stor fråga varit om de kristna väljarna kan rösta på en mormon i presidentvalet. Otänkbart, hade nog svaret varit för inte så länge sedan - och religionen bidrog också till att fälla Mitt Romney när han försökte bli republikanernas kandidat i förra presidentvalet 2008.
Men nu stödjer en majoritet av de evangelikalt troende Mitt Romney - till stor del för att han anses stå för bibliska värderingar i familjefrågor - till skillnad från president Obama, som kritiseras bland annat för sin inställning i abortfrågan och sitt stöd till samkönade äktenskap.

Att Obama-regeringen gång på gång hamnat i konflikt med kyrkor och kristna organisationer, och inför Högsta Domstolen argumenterat för att kyrkor ska kunna tvingas att anställa homosexuella präster - en argumentation som enhälligt avfärdades av domstolen – har förstärkt oviljan mot presidenten.
74 procent av evangelikala kristna tänker rösta på Romney, visade en undersökning av Pew Research Center nyligen. I en enkät gjord av Lifeway Research i månadsskiftet september/oktober gav 57 procent av de tillfrågade protestantiska pastorerna sitt stöd till Romney. Endast 17 procent uppgav att de tänker rösta på Obama. Fördelningen håller sig väl i linje med pastorernas partitillhörighet.

Trots att tre av fyra pastorer inte betraktar mormoner som kristna är det få som inte kan tänka sig att rösta på Romney av den orsaken. 82 procent av dem säger att hans tro inte har någon påverkan på deras beslut att rösta på honom.
– Det är tydligt att pastorer inte väljer en andlig ledare för USA när de röstar i presidentvalet, säger Scott McConnell, direktor för Lifeway Research i sin analys av enkäten, som omfattar 1 000 pastorer.
– Studien visar att en påtaglig majoritet av pastorerna föredrar Mitt Romneys vägval, politik och värderingar, konstaterar McConnell.

Billy Graham, den snart 94-årige nestorn bland amerikanska evangelister, utlovade vid ett möte med Romney för två veckor sedan att göra allt han kan för att hjälpa honom att vinna valet, och han har visat sig stå vid sitt ord.
I förra veckan köpte Billy Graham annonsplats i flera tidningar för att stötta Romney, även om presidentkandidaten inte nämns vid namn i annonserna. I en helsidesannons i Columbus Dispatch, ledande morgontidning i Ohio, en av de delstater som kommer att bli avgörande när valet avgörs om knappt två veckor, uppmanade han läsarna att rösta på rätt kandidat. I annonsen skriver Graham att nationen står inför ”ett av de mest betydelsefulla valen i min livstid” och vädjar till läsarna att rösta på den kandidat som stödjer den bibliska synen på äktenskapet, står för livets okränkbarhet och försvarar religionsfrihet, skriver LA Times.
Billy Graham har annonserat med liknande budskap i de stora nationella tidningarna Wall Street Journal och USA Today.

Baptistpastor Robert Jeffress, som leder en församling med 11 000 medlemmar i Dallas, Texas, hör också till de kyrkoledare som tagit ställning för Romney, trots att han tidigare beskrivit Romney som en ”sektmedlem”. I en radiointervju nyligen förklarade han sitt stöd till Romney:
– Jag vill vara tydlig med att jag inte tror att mormoner är kristna, men jag tror att i det här fallet är det bättre att rösta för en icke-kristen som stödjer bibliska principer som livet och äktenskapet än att rösta för en bekännande kristen som Barack Obama, som fullständigt förkastar vad Jesus Kristus säger i en del avgörande frågor, sade Jeffress.

Även om mycket av stödet till Romney kan förklaras av den djupa misstron mot Obama, har också Mitt Romney lyckats med att övervinna mångas motvilja mot att rösta på en mormon.
När han i september intervjuades i tv-programmet Meet the Press, förklarade den republikanske presidentkandidaten att en av hans drivkrafter var den ”jude-kristna etik han växt upp med” - en betoning av gemensamma rötter och värderingar som han använt sig av i flera sammanhang.
Valet av katoliken Paul Ryan, med pålitligt socialkonservativa värderingar, har också stärkt Romneys ställning bland evangelikala väljare.

Jonathan Merritt, religion- och kulturskribent och författare till boken A faith of our own, menar att föreställningen att Romney skulle ha svårt att vinna röster bland evangelikala är en myt. Trots att vissa kyrkoledare ifrågasatt Romney för hans avvikande religion har det inte haft någon större påverkan på de evangelikala väljarna, skriver Merritt i Washington Post. Merritt konstaterar att det finns två avgörande förklaringar till varför Romneys tro spelar liten roll för de evangelikala. Dels att de bryr sig mer om politisk ideologi än ortodox teologi när det gäller röstande och dels handlar det om den sittande presidenten.
”All oro över Romney övervägs av ett större förakt för president Obama. Många evangelikala beklagar sig djupt över de senaste fyra åren av hans regerings politik och de fruktar för vad han ska göra om han blir omvald”, skriver Merritt och citerar religionsprofessor John Charles Duffy: ”Evangelikala kanske inte tror att Romney är en kristen, men han är i varje fall inte Obama.”

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...