Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Anna-Lena Sörenson (S). Foto: Henrik Montgomery/TT

S: Vi vill inte ändra abortlagen

Under onsdagen menade Socialdemokraterna att abortgränsen nödvändigtvis inte ska följa när foster kan räddas, så som lagen fastslår. Något Anna-Lena Sörenson (S) nu förtydligar för Världen idag.- Vi har ingen intention att ändra i abortlagen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 12 nov 2015

Det blev en något förvirrad rapportering i medierna kring abortgränsen på onsdagen. Sveriges radio Ekot kunde på morgonen berätta att flera experter öppnade för sänkt abortgräns efter att flera barn födda sent i graviditetsvecka 21 kunnat räddas. Abortgränsen går i dag vid vecka 22.

Men Socialstyrelsens rättsliga råd som har ansvar för detta menade senare att man visserligen följer utvecklingen men att forskning saknas för att fastslå behovet av en ändrad gräns.

När Ekot senare frågade politiker och andra vad man anser i frågan svarade Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i socialutskottet, att man inte tycker att abortgränsen nödvändigtvis ska följa med den medicinska utvecklingen kring när foster kan räddas.

– Inte automatiskt tycker jag, utan det tror jag att vi måste fundera väldigt noga igenom först, innan vi gör. För det handlar om en väldigt viktigt rättighet för kvinnan, och man behöver se till den situation som kvinnan befinner sig i, innan man tar ett beslut. Så att utan vidare säga att abortgränsen ska följa med, det tycker jag inte.

Detta har fått ordföranden i socialutskottet Emma Henriksson (KD) att reagera. Hon har nu skickat in en skriftlig fråga till ansvarigt statsråd:

"Tyvärr förefaller det som att socialdemokraterna inte längre står upp för vår nuvarande abortlag. I Sveriges Radio onsdag den 11 november 2015 uttalar Socialutskottets vice ordförande Anna-Lena Sörensson att det inte självklart ska vara så att gränsen för livsduglighet fortsatt ska vara gränsen för när abort kan beviljas", skriver Henriksson.

Hon frågar om regeringen står bakom nuvarande abortlagstiftning där gränsen för när abort kan beviljas styrs av när fostret kan antas vara livsdugligt.

Anna-Lena Sörenson säger till Världen idag att en viktig del inte framkom hos Ekot.

- Vår åsikt är naturligtvis att det här är en medicinsk-etisk fråga. Det är professionens bedömning som ska ligga till grund för det här. Det kan inte vara en politisk fråga och därför kan man inte säga att gränsen ska flyttas per automatik.

Hon betonar att hon anser att det är Socialstyrelsen och vården som ska avgöra när det kan vara aktuellt att ändra abortgränsen. Och hon säger att Socialdemokraterna inte har för avsikt att ändra i abortlagen.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier