Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

S-topp vill stoppa kristna skolor från att hyra lokaler

Stockholms skolborgarråd Olle Burell vill stoppa all uthyrning av stadens lokaler till nya aktörer som vill driva konfessionella friskolor. Kommunala Sisab, som äger och förvaltar flertalet skollokaler i Stockholm, känner inte till beslutet eller hur det ska förverkligas.

Nyheter · Publicerad 21:00, 6 mar 2018

"Att förbjuda religiösa friskolor är nödvändigt om vi ska kunna nå målet om en likvärdig kunskapsskola som sätter barnets bästa i centrum," skrev Olle Burell (S) i Expressen på måndagen.

"Nu tar vi i Stockholms stad ett första tydligt steg genom att verka för att stoppa nya uthyrningar av lokaler till aktörer som avser att bedriva konfessionell skolverksamhet".

Frågan är vilken rättslig grund som tillåter staden att införa ett förbud mot att hyra ut lokaler till en konfessionell friskola.

– Vi vet inte riktigt än hur vi ska ställa oss eller hur det kommer att påverka oss, säger Thomas Bergsell, pressansvarig vid Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab, om utspelet från Olle Burell.

Sisab är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, och som även hyr ut lokaler till friskolor.

Enligt Thomas Bergsell har Sisab inte fått veta något i förväg om det aviserade förbudet.

Han påpekar att det i stadens budget finns ett direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser i Stockholms stad att "tillse att inga stöd i form av ekonomiska bidrag eller lokaler ska ske från staden till någon aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män".

– Det är lite tidigt att säga om dessa skolor faller in här eller inte, och om det i annat fall blir ett nytt direktiv från kommunfullmäktige, säger Thomas Bergsell.

Hittills har inte Sisab behövt beakta något annat villkor för fristående skolor som vill hyra lokaler, än att de ska vara godkända av Skolverket.

Moderaterna i Stockholms stad står inte bakom Olle Burells utspel.

– Det är Skolinspektionen och inte Sisab som beslutar vilka som ska få bedriva skola, säger Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd och gruppledare i utbildningsnämnden, i ett uttalande till Världen idag.

– Olle Burell är ju motståndare till alla friskolor, de konfessionella är inget undantag. Vi moderater kommer aldrig att försvara en skola som inte sköter sig, men det är inte rätt att bestraffa alla skolor kollektivt.

Hon tillägger att det ännu inte finns något förslag om att ändra i ägardirektivet till Sisab, så att uthyrning till konfessionella skolor kan förbjudas.

– Men vi kommer att agera om det skulle aktualiseras. 

Olle Burell har avböjt att ge en kommentar till Världen idag.

Kristna Stefanskolan i Bromma reagerar kraftigt på skolborgarrådets utspel.

– Det Olle Burell säger, är att anledningen till att han inte vill göra affärer med oss är bara för att vi har en kristen grund. Inte för att vi inte betalar eller har misskött fastigheten. Det är jätteallvarligt, säger skolchefen Timoteus Lind till StockholmDirekt/Bromma Tidning.

Skolan har hyrt lokaler av Stockholms stad i 20 år, och Timoteus Lind frågar sig vad som händer när skolans hyreskontrakt med staden behöver förlängas om några år.

Han ifrågasätter dessutom att Olle Burell kommer att uppnå sitt mål genom att skjuta in sig på skolor som definierar sig som konfessionella.

– Det är inget tvång att anmäla till Skolverket att man har en konfessionell inriktning, och det är det många konfessionella skolor som inte gjort, säger han.

Det Olle Burell säger, är att anledningen till att han inte vill göra affärer med oss är bara för att vi har en kristen grund.

Svenska kyrkan försvarar ny tolkning

Bibeltext. Berättelsen om David och Jonatan kan ha handlat om en parrelation. Det hävdar Cristina Grenholm, kyrkosekreterare vid kyrkokansliet och samordnare av...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...