Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

Carina Aaltonen är S-företrädare och socialminister på Åland. Till skillnad från S i Sverige tycker hon att vårdnadsbidrag, eller hemvårdsstöd som det kallas på Åland, är en bra idé. Foto: Ålands landskapsregering

S-minister gillar vårdnadsbidrag

I Sverige arbetar Socialdemo-kraterna för att avskaffa vårdnadsbidraget. På Åland står deras S-kamrater bakom en höjning av motsvarigheten, hemvårdsstödet.– Det är viktigt för barn och föräldrar att knyta an, säger Carina Aaltonen, socialminister i Ålands landskapsregering.

Nyheter · Publicerad 00:00, 11 maj 2015

Hemvårdsstödet har funnits på Åland och i Finland sedan 80-talet och är något som många familjer använder för att utöka föräldrapenningsperioden, som är kortare än i Sverige. Med hemvårdsstödet kan man få betalt för att vara hemma med sina barn fram tills de fyller tre år.

Efter att nivåerna för den ersättningen stått stilla sedan 2001, har man nu över partigränserna beslutat om en översyn av hemvårdsstödet där det ska höjas.

Dessutom vill man etablera en jämställdhetsbonus. Hemvårdsstödet uppgår då till 500 euro per månad (cirka 4 600 svenska kronor). Med bonusen ska man kunna få ytterligare 200 euro per månad.

– Trenden är tydlig att alltfler föräldrar tidigare lämnar barn till offentlig barnomsorg, det kan vara tio–tolv månaders bebisar. Det är en viktig tid för barn och föräldrar att knyta an och det kan också vara en tid i livet att coola ner, ta det lugnt och inte jobba fullt ut, utan få samhällets stöd att vara hemma och ta hand om sig själv och sitt barn, säger Carina Aaltonen som tillhör Ålands socialdemokrater.

Hon framhåller att föräldrapenningsystemet är mer flexibelt i Sverige än på Åland, men det är också tydligt att det finns en annan betoning på föräldrarnas ansvar och rättigheter jämfört med hur det låter bland svenska socialdemokrater.

– Många unga föräldrar känner sig osäkra på sin roll som förälder, man googlar kanske i stället för att lyssna på sitt barn vad det behöver. Man har stor tilltro till barnomsorgen, och de är ju experter på barn. Men då får vi en felaktig grund om någon annan hela tiden ska vara expert på ditt barn. Föräldrars behöver stärkas i sitt självförtroende att våga vara föräldrar, att lära känna barnet och tro på att det man upplever vara bäst för barnet är bäst.

På Åland skulle ett avskaffande av hemvårdsstödet vara omöjligt i dagsläget, det saknas helt politiskt stöd för det, konstaterar Carina Aaltonen. När det gäller kritiken att jämställdheten blir lidande av hemvårdsstöd eller vårdnadsbidrag, säger hon att man behöver förändra detta genom att tala om normer, inte genom ekonomisk påverkan.

– Sedan är det för oss ingen fara med att kvinnor inte går ut i arbetslivet, vi har väldigt hög sysselsättning bland kvinnor. Jag som också har hand om hälso- och sjukvården, får dock alarmerande signaler från unga kvinnor och mammor som får utmattningssyndrom och därför blir sjukskrivna. Det kan kanske vara bra att gå ner i varv när man får barn, men vi behöver också utmana papporna att ta större ansvar för hemmet.

Hemvårdsstödet finns som en möjlighet och ett alternatv för föräldrar, och knappast för att barnomsorgen skulle vara dålig. Här finns tvärtom en extremt hög personaltäthet. Enligt Carina Aaltonen har man max fyra barn per personal för de små barnen, och sju barn per personal för barn mellan tre och sex år.
– Så det är inget fel på barnomsorgen. Men med hemvårdsstödet vill vi hjälpa föräldrar att tro på sin förmåga att veta vad som är bäst för sitt eget barn.
Stödet, och den beslutade höjningen, innebär en ganska stor utgift.

– Det blir dyrt, men det är väl investerade pengar. För mår barnfamiljerna bra så mår samhället bra, säger Carina Aaltonen.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier