Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Ryskt lagförslag kan strypa kristen mission

Nyligen antog ryska duman ett lagförslag om religion och mission som kristna företrädare menar inskränker religionsfriheten och vars syfte är att förhindra mission och evangelisation. – De evangeliska kyrkorna befinner sig i en hotfull atmosfär, säger Rauli Lehtonen, ordförande i Pingst Internationellts regionråd för Eurasien.

Nyheter · Publicerad 13:47, 29 jun 2016

Något av det mest negativa och begränsande sedan Chrustjovs antireligiösa kampanj startades på 1950-talet. 

Så beskriver Rauli Lehtonen det lagförslag som inom kort kan bli verklighet i Ryssland. Ett förslag som gått under radarn för omvärlden då protestantiska och evangeliska kyrkor är utsatta för hårt tryck och inte haft möjlighet att höja sin röst i frågan.

Lehtonen menar att religionsfriheten blivit en allt större fara för den politiska ledningen i Ryssland. Lagförslaget riktar främst in sig på missionsaktiviteter och om det undertecknas av president Vladimir Putin, vilket i så fall sker inom de närmaste dagarna, kan det i värsta fall i princip omöjliggöra missions- och evangelisationsinsatser i Ryssland, enligt Lehtonen. 

Lagen kan komma att begränsa alla missionärers möjligheter till insatser inom ramarna för enbart registrerade organisationer och kan stänga dörrarna för insatser i områden av Ryssland där det kristna budskapet inte är spritt.

Förslaget definierar mission som något där "spridandet av tron och religiösa föreställningar" kopplas till religiös propaganda. Även förmedlandet av religiösa budskap via Internet och media inkluderas i begränsningarna.

– De missionärer som är ute i tjänst behöver i princip dokument för att få jobba utanför kyrkans väggar. Då kommer man få ansöka om det och vi vet inte i dagsläget hur strikta myndigheterna kommer att vara för att få sådana dokument. Men man kan tänka sig att för utländska medborgare blir det väldigt svårt att få det, säger Rauli Lehtonen.

– Det är utlänningarna man vill åt, konflikten mellan Ryssland och EU och Ryssland och USA fokuserar mycket på Ukraina, och i Ryssland ses evangelikaler och protestanter som allierade med EU och västvärlden. 

Lagen kommer inte per definition förbjuda religiös spridning, men det krävs tillstånd som sannolikt blir svårt att få. Lehtonen beskriver en utveckling de senaste månaderna där ett tiotal västerlänningar deporterats från Ryssland för att ha evangeliserat och missionerat utan att ha religiöst visum.

Hundratals baptist- och pingstförsamlingar i Ryssland har de senaste dagarna utlyst bön för att Putin inte ska skriva på den här lagen. Rauli Lehtonen uppmanar även svenska kristna till bön och säger att de troende i landet behöver stöd i sin kamp för religionsfriheten.

– Jag tror att det krävs ett mirakel för att stoppa lagförslaget. 

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00