Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Till vänster: 600 människor döps i samband med en av tågresorna genom Ryssland. Till höger: Familjen Åkerhielm på Röda torget i Moskva 1997 då Christian var pastor i den nystartade Livets ordsförsamlingen i Moskva. Foto: Livets ord

Rysk missionsvåg efter murens fall

Sovjetunionens sammanbrott 1991 innebar ett andligt uppvaknande i en rad länder som präglats av ateism i 70 år. Livets ord hörde till de kyrkor som tog sina första steg in bakom järnridån kort före Berlinmurens fall 1989.

Nyheter · Publicerad 00:00, 7 nov 2014

– Vi hade fått ett tilltal från Herren redan i början av 1989 om att ha en mission in i Ryssland, så vi var inte så beroende av att någon mur föll, säger Christian Åkerhielm, som leder Livets ords internationella arbete.

– Vi var så övertygade om att detta var något vi skulle göra. Så det som hände 1989 och därefter upplevde vi snarare som att historien bekräftade det tilltalet. Vi levde i en känsla av att ingenting var omöjligt.

I dag finns det omkring 600 renodlade Livets ordsförsamlingar i det före detta Sovjetunionen och andra länder i Östeuropa. Här ligger tyngdpunkten i Uppsalaförsamlingens internationella mission, och sammanlagt räknar Christian Åkerhielm med att man inspirerat till över 1 000 församlingsgrundanden i regionen.

– Före murens fall hade vi ett antal predikanter som reste in i Östeuropa, och Carl-Gustaf Severin hade rest i Sovjet redan från 1985, berättar han.

– I början var det naturligtvis ganska knepigt. Rätt mycket fick ske i hemlighet, och det handlade om bibelsmuggling och sådant. Sedan öppnade det sig steg för steg.

Även efter Sovjets sammanbrott 1991 levde de "nya" kristna kyrkorna med vetskapen om att utvecklingen när som helst skulle kunna rullas tillbaka. Rättsligt sett rådde ett ingenmansland där både nya företag och nya kyrkor fick manövrera sig fram närapå dag för dag, och i Ryssland ledde dragkampen mellan progressiva och reaktionära krafter till flera kriser.

– Mitt i allt detta upplevde vi en väldig kraft i arbetet och hade en förväntan på att Gud skulle fortsätta att verka. Samtidigt visste vi att vi måste bygga församlingar på ett sådant sätt att de skulle klara sig även om det kom ett bakslag, säger Christian Åkerhielm, som själv bodde i Sibirien i början av 1990-talet.
Det senaste större hotet mot religionsfriheten kom 1997, då en ny rysk lag hotade att stänga de religiösa samfund som etablerat sig i landet sedan 1982.

– Men delar av lagen föll på sin egen orimlighet eftersom även den ortodoxa kyrkan består av flera olika kyrkor. Och sedan dess har vi inte mött något större motstånd, utan har en bra dialog med ryska myndigheter.

Den stora andliga "svält" som enligt Christian Åkerhielm behövde stillas i början av 1990-talet existerar inte längre på samma sätt i de mer utvecklade delarna av det forna Sovjet och Östeuropa, även om församlingarna fortsätter att växa och knoppa av sig.

– När vi hade vårt första större möte i Moskva 1992 fyllde vi en idrottsarena med 4 500 deltagare. Då stod det ändå människor utanför och tryckte på portarna, minns Christian Åkerhielm.

– Ett annat minne är när vi 1991 och 1992 reste från kust till kust i Ryssland i det tåg som tidigare använts av ungkommunisterna för deras propagandaresor. När en rysk reporter berättade om det kallade han det för "världens åttonde underverk".

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...