Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Röster höjs för skärpta straff för sexköp

Sedan sexköpslagen infördes 1999 har ingen dömts till fängelse för sexköp. Däremot har en person dömts till fängelse för så kallad ”oaktsam våldtäkt”.

Flera riksdagspartier vill nu se skärpta straff, men enligt Josephine Appelqvist på organisationen Talita är det inte självklart att den bästa lösningen är att ta bort böter från straffskalan och enbart ha fängelsestraff.

Nyheter · Publicerad 10:10, 28 maj 2020

Straffet för att köpa sex av en vuxen är i dag böter eller fängelse i ett år. Nu höjs röster för att skärpa sexköpslagen. Fem av åtta riksdagspartier vill se skärpt straff, rapporterar P3 Nyheter. Men enligt Josephine Appelqvist på Talita finns det risker med att ta bort böter ur straffskalan för brottet ”köp av sexuell tjänst av vuxna”.

– 2019 togs böter bort från straffskalan för brottet ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”. Konsekvensen blev att förövarna började dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn, trots att lagen säger fängelse upp till fyra år. Minimistraffet borde i stället ha höjts till minst sex månaders fängelse. Då hade fler dömts till just fängelse, säger hon.

– Man får man inte göra samma misstag igen. Ska straffen höjas, måste de höjas rejält, annars landar det i praktiken bara i villkorlig dom. Vi vet inte exakt vad som vore bäst rent juridiskt, det får experterna svara på, men kanske Sverige skulle följa i Frankrikes fotspår och höja bötesbeloppet rejält.

– Dessutom borde alla pengarna gå till en fond som delade ut resurserna till de utsatta kvinnorna, säger Appelqvist.

Även polisen Simon Häggström är skeptisk till kraven. En skärpning skulle kunna leda till att fler brottsutredningar lades ner, menar han. Böter kan ges på plats och accepteras av de flesta förövare, förklarar han för TV4.

Ska straffen höjas, måste de höjas rejält, annars landar det i praktiken bara i villkorlig dom.

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00